Framtidsforskaren Peter Siljerud vill inte ha sex timmars arbetsdag – han vill avskaffa begreppet arbetstid helt. ”Jag tycker det är en dålig modell att mäta folks närvaro i termer av tid, mät vad de gör i stället”, säger han till Metro.

Enligt Siljerud, som är framtidsforskare på och har skrivit boken ”Bryt Normerna”, finns det lite samband mellan hur många timmar i veckan vi jobbar och hur mycket vi producerar och han får stöd av statistik. Exempelvis ligger Nederländerna i botten när det gäller arbetade timmar inom EU, men i topp när det gäller BNP per capita, enligt statistik som Veckans Affärer sammanställt. Bland de länder i EU som jobbar mest hittar vi Grekland, Rumänien och Tjeckien – men deras BNP speglar inte alls detta. 

– Arbetstid är begränsande i stället för möjliggörande. Man åker dit klockan åtta bara för att chefen ska se en, sedan kan man sätta sig och ta en kopp kaffe och läsa tidningen. Det blir som en charad, säger han.

Han spårar ursprunget till vår åttatimmarsdag till bilpionjären Henry Ford, som av många ses som det löpande bandets skapare. Ford upptäckte att effektiviteten ökade när dygnet delades in i tre åttatimmarsskift i stället för två tolvtimmarsskift. Men Fords över hundra år gamla modell fungerar dåligt i vårt moderna samhälle, menar han.

► LÄS MER: ”Samhället och klotet tjänar på kortare arbetstid”

– Det som fler och fler företag börjar jobba efter är resultatbaserat arbete där man sätter upp ett antal mål i samtal med sin chef. Hur och när målen nås är inte så intressant egentligen. Jag tror att det kommer att bli vanligare och vanligare. 

Men fria arbetstider funkar inte för alla, menar Siljerud. Vissa jobb, inte minst inom service, kräver närvaro under vissa tider.

– Jobbar man i en butik måste det ju stå någon i en kassa. Men i kreativa yrken och kontorsjobb tror jag det fungerar bättre.

För effektiva anställda skulle Siljeruds modell innebära mer ledig tid. Om du klarar en månads arbete på en vecka kan du lika gärna få tre veckors semester – du har ju redan gjort allt du ska göra – enligt hans resonemang.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Hälsa