Under onsdagen höll Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin tal på Järvaveckan. Efteråt mötte han upp Metro för en livesänd Facebook-intervju med frågor ställda av Järvaveckans besökare.

 

Under sitt tal på Järvaveckan fokuserade Gustav Fridolin  till stor del på miljöhotet, stress och förkortad arbetstid samt på avstånd som skapas mellan människor.

Fridolin passade även på att ge Alliansen och Sverigedemokraterna en gliring över flygskatten och hot om att fälla regeringen.

– För att stoppa en flygskatt som gör inrikesflyget 60 kronor dyrare, sa Gustav Fridolin.

Gustav Fridolin talade om bilden av förorten och det vardagsliv och de initiativ som oftast inte syns i media. Men han tryckte även på vikten att unga inte ska falla in i ett kriminellt liv.

– Gängen måste brytas. Vapnen och knarket måste bort. Vi vill ha fler områdespoliser med bra relation till sitt område. Vi vill stärka straffen för den som rekryterar unga in i kriminalitet.

Efter talet var Fridolin nöjd när han ställde upp i en direktsänd Facebook-intervju med Metro.

– Det finns för få tillfällen för oss politiker att få beskriva vår ideologi – vad är grundvärderingarna, vad är anledningen till att man går upp på morgonen?

Här i Järvaområdet har unga generellt svårare att klara skolan och många går ut med ofullständiga betyg. Du är utbildningsminister och har haft fyra år på dig att ändra det här. Varför har ni inte lyckats bättre?

– Det vi ser är att kunskaperna stiger. Vi kan se att i både gruppen nyanlända elever och elever med svensk bakgrund så är resultaten bättre än vad de var 2014. Men ojämlikheten ökar. Då är det tre saker vi behöver göra:
Det första är att staten ska skapa jämlikhet genom att finansiera – mer resurser till de elever som har det tuffast.
Det andra är att stärka rätten till stöd tidigt, vi inför något som heter läsa, skriva, räkna-garanti så att alla elever i de tidiga åren ska få stöd och få med sig grundkunskaper när man lämnar lågstadiet och det tredje är att bryta skolsegregationen. Det måste vara så att elever från olika områden läser med varandra.

LÄS MER: Stor intervju med Gustav Fridolin: Det finns mer än fyra procent av befolkningen som sätter miljön först

Ni lovade inför mandatperioden att ni inte skulle försvåra för människor att komma till Sverige. Men det har blivit svårare i och med den tillfälliga asyllagen. Vad är det som säger att ni kommer hålla era vallöften bättre om ni får makten även nästa mandatperiod?

– Det jag tycker man ska se om man funderar på att ge oss förtroende, det är ju att också stå pall även när det är riktigt svårt, när man vet att människor blir besvikna och när saker tvingas bli på ett annat sätt än vad man vill, som vi behövde göra hösten 2015. Det innebär att man sen får makt att göra skillnad som man annars inte hade haft. Efter det så har vi lyckats förbättra möjligheterna för människor att återförenas med sin familj, vi har fått igenom en lag som gör att unga människor som rotat sig i Sverige, som kom som ensamkommande barn, men som skulle avvisas till Afghanistan, får en möjlighet att stanna. De förändringarna hade vi aldrig lyckats med om vi inte hade stått pall och klarat att ta den kritiken 2015.

Under intervjun fick Fridolin dra frågor som var ställda av Järvaveckans besökare.

Fråga från Ellen 38: Jag tycker det är problematiskt att etablerade partier pratar i termer av ”utanförskapsområden” eller ”särskilt utsatta områden”. Vad anser du om det?

– Ja, det är ofta problematiskt när partier använder förenklade uttryck. Och de här är ju uttryck som kommer ur rapporter där man haft en tydlig definition för att kunna beskriva de klyftor och skillnader som finns i Sverige. Eller polisens rapporter som beskriver områden där det är större risk att man bli utsatt för kriminalitet. Vi måste kunna beskriva de problemen och vad vi tänker göra åt dem– utan att för den sakens skull sätta stämplar på hela områden.

– Det är därför jag tror att man ska undvika att använda de orden, om man inte gör det i tex. en rapport där man vet vad man pratar om. Om man gör det i en ”släng” där varje lyssnare kan sätta sin egen bild på vad det är man säger. Då är det farligt.

Avslutningsvis, om ni får chans att regera nästa mandatperiod Om ni samarbetar med högerblocket – kan du tänka dig att göra det då?

– Nej, vi kommer inte släppa fram en moderat som statsminister. Det fanns tillfällen där vi haft vissa värderingar som varit tillräckligt lika för att man hade kunnat påbörja ett samarbete. Men den utveckling som moderaterna har haft, både i miljöpolitiken och flyktingpolitiken gör att vi idag kan konstatera att vi ligger så långt ifrån varandra så det kommer inte vara möjligt.

Under Miljöpartiets dag på Spånga IP presenterade Gustav Fridolin även några förändringar i läroplanen för förskolan. Bland annat handlar de om ökat fokus på läsning, mer hållbarhetstänk och om lekens betydelse för utveckling.

För två år sedan var Gustav Fridolin den första partiledare som valde att besöka Järvaveckan. Förra året och i år deltar alla partiledarna.

LÄS MER: 7-åriga Lucy intervjuar Gustav Fridolin: Äter du kött? 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset