Flera dagar innan resultatet var klart sa jag att USA:s nästa president kommer att heta Donald Trump, skriver statsvetaren  Axel Hadenius. 
Flera dagar innan resultatet var klart sa jag att USA:s nästa president kommer att heta Donald Trump, skriver statsvetaren  Axel Hadenius. 

Flera dagar innan resultatet var klart sa jag att USA:s nästa president kommer att heta Donald Trump. Det var få svenska statsvetare som gjorde det. Frustationen mot etablissemanget var starkare än väntat menade jag.

Trots att jag sagt att nästa president kommer att heta Donald Trump är resultatet en sensation. Aldrig förr har en politisk outsider av Donald Trumps slag varit i närheten av att vinna ett presidentval. Men givet de förutsättningar som rådde denna gång var det en hel del som talade för att Trumps chanser var bättre än många bedömare kunde (eller ville) tro.

Här är mina fyra anledningar till att jag trodde att Donald Trump skulle vinna: 

1. En grundfaktor i sammanhanget är det utbredda misstroendet mot det politiska etablissemanget. I USA har förtroendet för Washington och de politiska institutionerna länge varit bekymrande lågt. Hillary Clinton har om någon varit en del av etablissemanget, medan Trump som respektlös outsider kunnat ge röst åt den rådande misstron.

LÄS MER: Det här vill Donald Trump göra som president 
 

2. Båda kandidaterna har svärtats ner av skandaler och varit i ovanlig grad misstrodda som personer. För Trumps del har det kunnat kompenseras av en påfallande magnetism i kontakten med sina väljargrupper. Clinton har saknat motsvarande kapacitet. Hennes kampanj har varit saklig och okarismatisk.

3. Till slut ska förstås också valets sakfrågor tas med i bilden. Ekonomin har gått trögt under demokraternas styre i Vita Huset. Vidare finns en utbredd oro för oreglerad invandring och terrorism. På dessa (och andra) områden har Trump kommit med svepande lösningar av slagordskaraktär. Det har räckt för att vinna. Ty många vill ha förändring - av både ledarskap och politik.

LÄS MER: Ja, Trump vann – men alla historier som spridits är inte sanna 

4. Det stora flertalet opinionsinstitut pekade in i det sista ut Hillary Clinton som segrare. Att bilden hade varit lika klar inför brittiska omröstningen om EU i somras var det få som fäste vikt vid. Problemet är att opinionsundersökningarna har systematiska brister som gör dem opålitliga. Svarsprocenten är i allmänhet låg, och de som intervjuas skiljer sig i regel från dem som inte deltar. De senare är ofta folk med lägre utbildning och med åsikter som är mindre socialt acceptabla. Dessutom har det visat sig att Trump (liksom den brittiska kampanjen mot EU) lockat nya grupper att aktivera sig. Det har gett ett extra tillskott av röster – som det varit svårt för opinionsinstituten att ta in i beräkningarna.
Axel Hadenius, statsvetare

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset