En hjord av sydliga giraffer i nordvästra Namibia. En ny studie visar att det finns fyra arter av giraffer i Afrika, inte bara en som man tidigare trott.
En hjord av sydliga giraffer i nordvästra Namibia. En ny studie visar att det finns fyra arter av giraffer i Afrika, inte bara en som man tidigare trott.

Det finns fyra arter av giraffer i Afrika, inte bara en som man hittills trott, enligt en ny genetisk studie.Resultatet innebär komplikationer för den internationella naturvården.

Studien, som redovisas i Current Biology, visar att de genetiska skillnaderna mellan de fyra arterna är påtagliga. Redan för två miljoner år sedan började uppsplittringen som skulle leda fram till den nuvarande situationen.

Som lejon och leopard

Genforskaren Axel Janke vid Frankfurts universitet, en av huvudförfattarna till studien, konstaterar enligt Nature att det rör sig om djur som rör sig över stora områden, som borde ha haft många chanser till korsbefruktning om de varit benägna till det.

– Den stora frågan är vad som hållit dem i sär, säger han till Nature och säger att det kan vara så att naturliga barriärer som floder kan ha hållit girafferna i sär så pass länge att nya arter bildats.

Det innebär att de genetiska skillnaderna mellan de fyra arterna är nästan lika stora som mellan leopard och lejon.

Resultatet har förvånat forskarna. Girafferna i de olika delarna av Afrika är ungefär lika stora och har samma kroppsbyggnad. Mönstret på kroppen skiljer sig åt, men skillnaderna är inte överväldigande. Få hade trott att de var så åtskilda genetiskt som studien visar.

Två arter hotade

Komplikationen är att naturvården nu fått ännu flera hotade arter att skydda. Girafferna i Afrika har minskat kraftigt på grund av hänsynslös jakt, och två av de nyutnämnda arterna, nordlig giraff och nätgiraff, är så fåtaliga att de måste anses vara akut hotade. Av den förstnämnda återstår inte mer än 4 500 individer i savannbältet mellan Niger och Etiopien.

Naturskyddsorganisationen Born Free Foundation skriver i ett pressmeddelande att studien kommer i en viktig tidpunkt när en eventuell rödlistning ses över av Internationella naturvårdsunionen.

"Erkännandet av fyra separata arter kommer att skapa en bättre förståelse för deras status, och säkerställa att insatser för att bevara artrikedomen hos girafferna hamnar i blickfånget", säger Liz Greengrass vid organisationen i ett pressmeddelande.

Julian Fennessy
Nätgiraff i Samburu i norra Kenya. Nätgiraffen är en av fyra arter av giraffer som finns i Afrika.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset