Polisen putsar på varje detalj inför påvebesöket. Men utmaningarna är många när den helige argentinaren ska skyddas – utan att gömma honom för massorna som strömmar till för att få en skymt av publikmagneten.

Så här sammanfattar polisens kommenderingschef Mats Karlsson utmaningarna:

Påven ska besöka många olika platser på kort tid.

Stora samlingslokaler ska bombsäkras.

Det råder stor osäkerhet om hur många besökare som lockas till Malmö och Lund dessa dagar.

Poängen med besöket är att det ska vara publikt.

Motverka syftet

– Vi kan ju vidta hur många åtgärder som helst. Man kan ju teoretiskt sett säga att vi måste tömma av hela Lund, men det skulle motverka hela syftet i sig, säger Mats Karlsson.

En stor mängd tillresta poliser kommer att bistå polisen i Region syd, men exakt hur många avslöjas inte i förväg. Dansk polis bidrar med bombhundar, Stockholmspolisen med experter på poliseskort. För personskyddet ansvarar Säpo i samarbete med Vatikanens livvakter.

– Påven har ju en generell hotbild mot sig var han än är. Han är en symbol för någonting som folk har olika uppfattning om, säger Mats Karlsson.

Men det är inte bara hotbilden som orsakar det stora polispådraget, utan just den komplexa helheten, betonar han. Polisen måste också till exempel ha beredskap för att det plötsligt blir en lägenhetsbrand i ett intilliggande hus, eller att någon av besökarna får en hjärtinfarkt.

Mot fria aborter

Flera olika organisationer har dessutom begärt att få demonstrera i anslutning till påvebesöket. Det ska demonstreras mot köttindustrin, för ett fossilfritt Sverige och mot fria aborter.

Sammantaget känner sig kommenderingschefen lugn inför nästa vecka.

– Det känns bra. Vi diskuterar på detaljnivå nu, vilket är positivt. De stora dragen är satta.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset