Under många år har det rasat en strid om grödor som har modifierats genetiskt för att bli bättre avpassade för mänskliga behov. På ena sidan finns miljögrupper som Greenpeace som hotar med diffusa risker för hälsa och miljö, på den andra återfinns forskarna, som förklarar att det är skrämselpropaganda och har visat att genetiskt modifierade grödor inte är farligare än andra.

Stephen Tindale, som under många år ledde Greenpeace UK, har varnat för ”katastrofala konsekvenser” av GM-grödor och krävt förbud mot planteringar. Samtidigt har forskarsamhället blivit allt mer frustrerat över att kritikerna inte är mottagliga för vetenskapliga argument för en teknik som kommer att behövas för att mätta en allt större världsbefolkning. Det finns ”ett entydigt läge för raseri” mot Greenpeaces skrämselpropaganda mot GM, skrev den ansedda vetenskapstidskriften Science i en ledare häromåret.

Så mycket intressantare då att vi plötsligt har fått en ny röst i debatten som har tagit till orda mot Greenpeace – ingen mindre än den gamle Greenpeacechefen Stephen Tindale själv. I tv-programmet BBC Panorama medgav han i måndags till slut att vetenskapen pekar på grödornas säkerhet och att det då blir ”moraliskt oacceptabelt” att fortsätta att bekämpa en teknik som kan rädda livet på svältande. ”Att skrämmas om hälsorisker, särskilt cancer, utan vetenskapligt stöd ... är totalt omoraliskt”, förklarade han.

Tindale menar att GM-grödor kan ge världen mer mat utan att vi tar mer jordbruksmark i anspråk, vilket behövs för klimatet och den biologiska mångfalden, och vill se mer forskning om grödor som kan stå emot den torka och de sjukdomar som förstör skördarna för många fattiga.

BBC intervjuade också Anne Glover, tidigare EU-kommissionens vetenskapliga rådgivare, som förklarade att ingen tekniks säkerhet har utvärderats så mycket. Hon hade tittat på 130 forskningsprojekt om GM-grödor utförda av mer än 500 oberoende forskargrupper och slutsatsen är att inget tyder på att de är farligare för hälsa eller miljö än traditionella växtsorter.

Men alla gillar inte att vetenskapen har en plats vid bordet. Greenpeace propagerade mot Glovers post och menade att EU-kommissionen i stället ska lyssna på aktivistgrupper. ”De vill väl kunna lobba ostört – på skattebetalarnas bekostnad – utan att behöva störas av vetenskapliga argument”, som en forskare förklarade för mig när kampanjen mot Glover inleddes.

I ett skandalöst uttryck för moralisk ynklighet gick EU-kommissionen aktivisterna till mötes förra året och avvecklade posten som vetenskaplig rådgivare. Greenpeace verkar ”sätta ideologi före behovet av humanitära åtgärder”, som den gamle Greenpeacechefen Stephen Tindale nu sammanfattar det.

+ Valet i Turkiet. Det kurdiska partiet HDP tar sig in i parlamentet och hindrar president Erodgan från att göra om Turkiet till en auktoritär stat styrd av honom.

- Bibliotekskaos. Biblioteket i Hässelby Villastad, där jag satt och läste som ung, tvingas stänga på eftermiddagarna på grund av en krets ouppfostrade glin som skulle behöva de böckerna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset