Sedan ett par år tillbaka skadas fler cyklister än bilpassagerare i trafiken. Det mest effektiva sättet att minska cyklisternas huvudskador är att göra det obligatoriskt att använda hjälm. Här kommer fyra skäl för en cykelhjälmslag.

1) Hjälmanvändning har en potential att minska antalet omkomna cyklister med 25 procent och att minska antalet allvarligt skadade cyklister med tio procent. Hjälmen är cyklistens viktigaste sätt att skydda sig vid en olycka.

2) Finland har infört en hjälmlag för alla cyklister. Hjälmanvändningen i Finland är något högre än i Sverige. Hjälmlagen resulterade inte i att cyklandet minskade i Finland.

3) Alla barn upp till 15 år i Sverige omfattas sedan 2005 av ett lagkrav att använda cykelhjälm när de cyklar. De flesta föräldrar är djupt tacksamma för den här lagen. En cykelhjälmslag för alla kan ses som en logisk vidareutveckling av barnlagen.

4) Hjälmanvändningen ökar snabbt i Sverige, särskilt i de större städerna. Närmare 80 procent av Stockholmscyklisterna använder hjälm redan idag. Underskatta inte acceptansen för en allmän hjälmlag bland cyklisterna!

Hjälmanvändare

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset