Hämndporr faller under många olika lagar, vilket gör det svårt för offret att få upprättelse, skriver Birgitta Ohlsson (FP) tillsammans med två partikollegor på Metro Debatt.
Hämndporr faller under många olika lagar, vilket gör det svårt för offret att få upprättelse, skriver Birgitta Ohlsson (FP) tillsammans med två partikollegor på Metro Debatt.

För den som vill kalla sig feminist borde det vara en självklarhet att hämndporr ska vara ett sexualbrott, skriver folkpartisterna Birgitta Ohlsson, Roger Haddad och Cecilia Johansson.

Folkpartiet

Cecilia Johnsson, distriktsordförande för LUF Storstockholm.

Henrik Montgomery/TT

Roger Haddad (FP).

”Bilderna skulle aldrig nå ut, de var bara till för honom. Jag visste inte ens att han hade sparat dem.” Det berättar 23-åringen vars ex-pojkvän laddade upp ett tiotal bilder på henne på en hemsida vars enda syfte är att sprida så kallad kränkande hämndporr. Öppna hemsidor som når hela världen och på ett par ögonblick kan slå sönder en ung människas liv.

Trots att bilderna bara var till för dem just då, visste snart vänner, släktingar och kollegor hur hon såg ut naken under ett av sina intimaste ögonblick.

Med hämndporr menas att privata bilder av sexuell natur sprids helt utan offrets samtycke vanligen i syfte att skuldbelägga, kränka, förlöjliga och förnedra personen, som oftast är en kvinna. Att kvinnors sexualitet fortfarande ses som något skambelagt gör domen från omvärlden hårdare.

Samma retorik som ofta förs när kvinnor utsätts för sexualbrott hörs sorgligt nog även här, skyll dig själv, du borde varit mer försiktig eller varför ställde du upp istället för att ställa den självklara motfrågan till förövaren: Varför valde du att lämna ut något så privat mot en annan människas vilja med syfte att förnedra personen i fråga.

Eftersom vi lever i en alltmer digitaliserad värld blir spridningen också större, en bild eller ett filmklipp kan på bara några minuter nå tusentals människor som i sin tur sprider bilden som blir omöjlig att få kontroll över.

Det är redan idag otillåtet att sprida privata filmer och bilder, men detta är i dag ett upphovsrättsligt brott och fångar därför inte den riktiga problematiken kring hämndporr. Har offret tur kan hon få skadestånd för kränkningen, men vi har sett att detta skadestånd ofta hamnar oerhört lågt.

I ett uppmärksammat fall uttryckte sig Göta hovrätt så här angående en 17-årig flicka vars bilder spridits ”det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor” och sänkte sedan skadeståndet.

Problemet idag är att det inte finns en entydig lagstiftning, hämndporr faller under många olika lagar, vilket gör det svårt för offret att få upprättelse. Det handlar om integritet och rätten själv att få välja vem, hur och avgöra när någon ska få se en i en sexuell situation eller inte.

Effekten av hämndporr är att den här rätten inskränks. Det handlar i grund och botten om ett sexualbrott vars syfte är att förnedra någon på grund av hennes sexualitet och borde därför även kategoriseras som just det, ett sexualbrott. Länder som Israel, Tyskland och flera amerikanska delstater har redan skärpt lagstiftningen.

Sverige bör skärpa lagstiftningen, så att både domstolar och förövare får en tydligare signal att detta är ett mycket allvarligt brott.

Vi behöver en uppdaterad lagstiftning som markerar gentemot förövaren och även erbjuder skydd för offret. Vill någon kalla sig för feminist borde det vara en självklarhet att hämndporr ska vara ett sexualbrott. För oss liberaler är det självklart.

Cecilia Johnsson,

Distriktsordförande LUF Storstockholm

Birgitta Ohlsson,

Riksdagsledamot (FP)

Roger Haddad,

Rättspolitisk talesperson/riksdagsledamot (FP)

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset