Göran Greider: En kraschad paradisdröm
Göran Greider: En kraschad paradisdröm

GÖRAN GREIDER: Hur mycket har avregleringarna av en rad tidigare monopol kostat de svenska skattebetalarna? Riksrevisionen har under de senaste åren lagt fram rapport efter rapport om de många misstag som begåtts när bland annat avregleringen av järnvägarna, elmarknaden och apoteken genomförts. Det handlar om miljarder och åter miljarder som gått till spillo när privata aktörer aningslöst släppts in på område efter område. ”Kunden får betala för avregleringen” – så löd den senaste tidningsrubriken och då gäller det bilprovningen. Det blev dyrare och krångligare för kunderna när det statliga monopolet försvann.

Vad är det för dröm som har inspirerat alla dessa avregleringar och privatiseringar? Bland ekonomer och borgerliga politiker – men ofta även socialdemokratiska – har det funnits en naiv föreställning: Riv stängslen som hindrar den fria marknaden så kommer alla, särskilt kunderna, att gynnas. Det är ett slags paradisdröm. Om vi bara återgår till det naturliga, icke-reglerade tillståndet kommer den fria marknaden att gynna oss alla, oavsett om det gäller skolan, järnvägen eller bilprovningen. Det är den mäktiga tankefigur som påverkat politiker det senaste kvartsseklet. 

Och stora privata intressen har kunnat glädja sig åt att avregleringarna har gett tillträde till den väldiga guldåder som heter skattebasen. Kapitalägare är numera föga uppfinningsrika och har därför glatt sig åt lättköpta vinster på områden där kunderna är tvungna att konsumera: Skola, kollektivtrafik, bilprovning, el och mycket annat.

Nu skördar vi resultatet av denna naiva paradisdröm. Folk står bokstavligen och huttrar vid paradisets grindar, det vill säga på perrongerna, när tågtrafiken krånglar. Den senaste tidens tåghaverier vittnar om en kraschad paradisdröm och det är pinsamt att se hur den ansvarige ministern väjer för ansvaret. 

I Storbritannien ledde privatiseringen av järnvägen till att de svåra olyckorna ökade och till slut blev regeringen tvungen att börja det långsamma återförstatligandet av trafiken. I skolpolitiken märks över hela fältet olika försök att tämja avregleringens effekter; till och med Anders Borg tycks numera ogilla riskkapitalister som aktörer på skolmarknaden. Men det är halvhjärtade ansatser. Ty marknaden vill de ha kvar. Paradisdrömmen vill de inte släppa.

Som reformist har jag inget emot marknadsmekanismen. Jag tror inte att något samhälle kan klara sig utan den. Men det är fruktansvärt viktigt att välja de områden där denna mekanism ska få vara verksam och där den inte bör få vara det. 

I dag är Sverige något av ett  avregleringarnas förlovade land. Det är därför det fungerar allt sämre.

+ Science fiction. Serien ”Äkta människor” är den bästa sciene-fictionserien som gjorts sedan Battlestar Galactica.

– Krigsbrott. Carl Bildt hyllar på Twitter den briljante militären Ariel Sharon. Men glömmer att han medverkade till krigsbrott.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset