En enhet med särskilda djurpoliser startar i dag i Göteborg.

Christina Blom
Göteborg får egna djurpoliser

Göteborgs djurskyddsförening är positiv till nya djurpolisgruppen. Susanne Kihl, djurskötare med huvudansvar för hundarna hos föreningen, med sin hund Milla.

Förhoppningen är att få snabbare handläggning och bättre uppföljning.

– Det här berör många människor. Djurens väl och ve är viktigt, säger kommissarie Geir Hogsta, som samordnar den nya gruppen. 

I Stockholm finns sedan tidigare en speciell sektion med djurpoliser. Men någon sektion har man inte valt att skapa i Göteborg. Däremot en enhet med fyra poliser som ska handlägga djur-ärenden.

Enheten startade formellt för en månad sedan, men det är först i dag de rekryterade poliserna börjar.

Poliserna ska hjälpa till när länsstyrelsen begär handräckning i de fall där länsstyrelsen anser att djurägaren inte är kapabel att ta hand om djuren, men också handlägga fall där ägaren bryter mot djurskyddslagen.

Geir Hogsta hoppas att den nya gruppen ska göra livet bättre för djur som har råkat illa ut. Genom att samla kunskapen på en plats ska hanteringen av ärenden gå fortare.

Men det handlar också om att förbättra arbetet med de djurägare som har fått föreläggande. Om en hundägare har beordrats att hunden inte får gå lös eller att hunden måste ha munkavle ska polisen bli bättre att kontrollera hundägaren.

– De förelägganden som har gått ut har tidigare inte alltid följts upp. Nu ska vi i större utsträckning kunna följa upp att de hundägare som har fått föreläggande följer det.

Om ägaren bryter mot djurskyddslagen ska de nya handläggarna hantera det.

Djurskyddsföreningen positiv

Göteborgs djurskyddsför-ening tar hand om upphittade djur och har mycket kontakt med polisen, bland annat tar man hand om 250 hundar varje år. I nulätet har man kontakt med polisens avdelning för hittegods, en kontakt som föreningen tycker fungerar bra.

Ändå är man positiv till att polisen samlar kompetensen på ett ställe och särskilda handläggare.

– Hoppas att det här blir bättre för alla som tappar bort sina djur. Vi får samtal från folk som säger att        ibland tar polisen inte upp anmälan. Jag hoppas att kommunikationen kommer att bli bättre, säger Susanne Kihl, djurskötare med huvudansvar för hundarna hos föreningen.

– Om vi har samma kontaktpersoner hos polisen är det också bra. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset