Oscar Eidering driver företaget Tweaky –  han är väldigt positiv inställd till förslaget om nystartskvarter.
Oscar Eidering driver företaget Tweaky –  han är väldigt positiv inställd till förslaget om nystartskvarter.

Göteborgs kommun kan komma att ta fram kvarter för nystartade företag. I dag tas frågan upp i kommunstyrelsen. – Något sådant hade vi absolut varit intresserad av, säger Oscar Eidering, grundare till it-företaget Tweaky.

Det är Folkpartiet som har motionerat om nystartskvarter. Bland annat har man pekat ut Marieholm, med förhållandevis låga hyror, som ett tänkbart område. 

Förhoppningen är att kvarteret ska skapa bättre föreutsättningar för entreprenörskap och tillväxt i Göteborg.

I dag ska frågan tas upp i kommunstyrelsen, remissinstanserna har redan uttalat sig positivt och Business Region Göteborg har sagt sig villiga att driva projektet, om det blir verklighet.

Maria Derner, regionchef för organisationen Företagarna, är försiktigt positiv. Men höjer ett varningens finger. Framför allt om det skulle bli tal om subventionerade hyror eller andra subventioner.

– Idén som sådan är inte fel. Företag som just har startat har ett stort behov av nätverk och att byta idéer. Men man får inte få en utslagning av andra företag för att man ger vissa subventioner.

Malin Jovanovic Gunnarsson är verksamhetschef på inkubatorn Framtidens Företag. Hon tror inte att låga hyror är en viktig faktor för förtagen.

– Låga hyror är inte dragningskraften för nya företagare, snarare stimulerande samtal med andra företagare och att hitta synergieffekter och kunna samarbeta om större kunder.

Majoritetspartierna i kommunen har ännu inte tagit ställning, därför kan frågan komma att bordläggas under dagens möte.

– Vi kommer vilja läsa igenom den ordentligt innan vi tar beslut, säger Kia Andreasson, Miljöpartiet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset