Redan idag sjunker andelen vanerökare och att försvaga den unika svenska tryckfriheten för att genomföra en reglering på tobaksområdet är inte rimligt, skriver företrädare för Centerpartiets Ungdomsförbund.
Redan idag sjunker andelen vanerökare och att försvaga den unika svenska tryckfriheten för att genomföra en reglering på tobaksområdet är inte rimligt, skriver företrädare för Centerpartiets Ungdomsförbund.

Om regeringen skulle införa neutrala tobaksförpackningar utgör det ett hot mot liberala värderingar som tryckfrihet och den immateriella äganderätten. Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) borde släppa frågan och istället inrikta sig på folkhälsoinsatser som gör verklig skillnad, skriver företrädare för Centerpartiets Ungdomsförbund.

I Sverige finns en lång tradition av att värna om det tryckta ordet och under 2016 firar den svenska tryckfriheten 250 år. Därmed har vårt land världens äldsta tryckfrihetsförordning. Det är en tradition som vi unga centerpartister vill fortsätta att värna om.

Därför är det med oro som vi har följt regeringens avsikt att införa statliga tobaksförpackningar. I praktiken innebär förslaget ett varumärkesförbud där cigaretter skulle säljas i dekorfria paket som alla har samma neutrala färg och att varumärket skrivs med ett neutralt typsnitt. Ett liknande system finns bland annat i Australien, som var först med att införa statliga förpackningar 2012.

►LÄS MER: DEBATT: Politiker: Ta chansen att skapa en riktig samtyckeskultur

Även om det råder delade meningar om vilka effekter det australiensiska förbudet har haft på rökandet kan frågan tyckas okontroversiell. Cigaretter orsakar skada för den som brukar dem och alla förslag som kan innebära minskad rökning kan därför tyckas välkomna, men frågan är mer komplicerad än så.

I Mediegrundlagskommitténs slutbetänkande från september menar dess ledamöter att statliga förpackningar skulle kunna införas med en försvagning av tryckfriheten där förpackningar fråntas dagens grundlagsskydd, men föreslår inte att man ska göra det. Alliansen konstaterar i en reservation att en sådan reform skulle strida mot grundlagarnas principer och utgöra ett direkt hot mot flera av demokratins grundstenar.

CUF gläds åt att de borgerliga partierna nu sällar sig till vår linje. Redan idag sjunker andelen vanerökare och att försvaga den unika svenska tryckfriheten för att genomföra en reglering på tobaksområdet är inte rimligt.

►LÄS MER: DEBATT: Systembolagspersonal: Bojkotta Robertson Winery

Att begränsa rätten för tobaksföretag att använda sina varumärken innebär en inskränkning av äganderätten som skyddas av Europakonventionen och Regeringsformen. Reformen riskerar dessutom att få globala konsekvenser. Indonesien, som är en av världens största tobaksproducenter, har redan hotat med att införa statliga alkoholförpackningar om WTO väljer att acceptera statliga tobaksförpackningar. Statliga förpackningar kastar således in den globala frihandeln på ett sluttande plan som riskerar att leda till att varumärkesrätten urholkas.

Sverige borde med sin långa tradition av att försvara den globala frihandeln och rätten för individer, företag och organisationer att uttrycka sina åsikter i skrift agera klokt i frågan om statliga förpackningar.

Därför är vår fråga till Gabriel Wikström (S) om han är beredd att gå vidare med frågan, trots hot mot demokratiska principer och det svaga stödet i riksdagen? Eller är regeringen beredd att omvärdera och istället hantera folkhälsofrågorna med moderna metoder som gör verklig skillnad?

Magnus Ek, förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund

Andreas Eriksson, förbundsstyrelseledamot för Centerpartiets Ungdomsförbund

Frans Sporsén, förbundsstyrelseledamot för Centerpartiets Ungdomsförbund

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset