Polisens tekniker undersökte området kring brunnen i Hörbytrakten i Skåne sedan en person upptäckt skelettdelar där i samband med slamsugning i augusti. Nu har rättsläkare slagit fast att det rör sig om kvarlevorna av en 24-årig man som försvann i västra Skåne på senhösten 1998. Arkivbild.
Polisens tekniker undersökte området kring brunnen i Hörbytrakten i Skåne sedan en person upptäckt skelettdelar där i samband med slamsugning i augusti. Nu har rättsläkare slagit fast att det rör sig om kvarlevorna av en 24-årig man som försvann i västra Skåne på senhösten 1998. Arkivbild.

Skelettdelarna som hittades i en brunn är kvarlevor av en ung man som försvann för nästan 18 år sedan. Nu arbetar polisen med sina säkrade spår – möjligheten att knyta spår till person finns även i gamla fall, enligt kalla fall-gruppen.

Kvarlevorna av 24-åringen hittades i skånska Hörby den 22 augusti – i samband med en slamsugning vid en fastighet som stått obebodd under en tid. Med hjälp av tandjämförelser har rättsläkare kunnat slå fast att skelettdelarna kan kopplas till en ung man som anmäldes försvunnen under senhösten 1998.

Några detaljer i utredningen avslöjas inte av Bo Lundqvist som är kalla fall-chef i polisregion Syd. Men han berättar att förhör ska hållas samtidigt som det pågår ett arbete med de spår som säkrades i samband med att kvarlevorna hittades.

– Vi bestämmer vilken ordning spåren ska undersökas i och vilka metoder som ska användas, säger Lundqvist, som även leder den polisiära utredningen i fallet.

För- och nackdelar

Vissa forensiska spår är i det närmaste beständiga och därför finns det generellt sett möjligheter att knyta spår till en viss person även när det gäller äldre fall, förklarar Lundqvist.

– Säg att man säkrar hår, dna, blod – eller vad det nu kan vara – så kan somligt knytas till en person beroende på hur det har legat. Sedan kan det ju även finnas omständigheter som gör att somligt upplöses och försvinner.

Förhör som hålls lång tid efter att ett brott har begåtts kan innebära både för- och nackdelar.

– Folk kanske glömmer, men det kan också finnas relationer som vid en tidpunkt inte vara beredda att säga något men som nu vill berätta, säger Bo Lundqvist.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset