Beslutet upphävdes i januari 2014.
Beslutet upphävdes i januari 2014.

En nästan tre år gammal artikel om en man som fått extra matbidrag för att kunna köpa halalslaktat kött har åter igen fått spridning. Men det beslutet drogs tillbaka redan 2014.

Under veckan har en artikel som i oktober 2013 publicerades på den högerpopulistiska bloggen Petterssons åter igen fått spridning i den stora Facebookgruppen ”Stå upp för Sverige”, där den fått närmare 7 000 interaktioner.

LÄS MER: Här är sanningen bakom klippet med kvinnan som schamponerar sin hijab

Inlägget, med rubriken ”Muslim får extra socialbidrag för att köpa halalslaktat kött.” handlar om en man bosatt på ett så kallat PUT-boende i Bohuslän som ansökt om 700 kronor i ökat ekonomiskt bistånd för att kunna köpa halalslaktat kött då detta inte erbjuds på boendet.

Det var i juni 2013 som mannen ansökte om det ökade ekonomiska biståndet. Enligt mannen är han muslim och har lovat sin mamma att aldrig äta annat än halalslaktat kött, någonting som inte erbjöds på hans boende. Mannen hade fått vegetarisk kost, men menade att han som tävlingsbrottare då inte fick tillräckligt mycket protein.

Nämnden för individ- och familjeomsorg avslog först hans ansökan med hänvisning till att han får fullgod kost på boendet och dessutom utöver boende får 1 905 kronor i fickpengar varje månad, pengar han själv kan köpa halalslaktat kött för. Nämnden menade på så sätt att han därmed är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå.

Mannen kom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, som biföll överklagandet på så vis att mannen förklarades ha rätt till kompletterande ekonomiskt bistånd så länge inte hans boende erbjöd halalslaktat kött.

Men artikeln är inte uppdaterad, och historien slutar inte där.

LÄS MER: Nej, den här bilden visar inte hur det såg ut när Merkel var med i saudisk TV

Individ- och familjeomsorgen i kommunen gick nämligen till kammarrätten, den högre instansen, och yrkade att förvaltningsrättens dom skulle upphävas och att kommunens beslut skulle fastställas. Och kammarrätten gav kommunen rätt den 28 januari 2014, på så sätt att förvaltningsrättens dom upphävdes och att kommunens beslut om att mannen inte skulle få kompletterande ekonomiskt bistånd fastställdes. Inga ytterligare beslut har sedan dess tagits i frågan.

”Kammarrätten anser att det i begreppet skälig levnadsnivå ingår att den enskilde får så mycket mat att han blir mätt och att maten tillgodoser hans eller hennes näringsbehov. Att äta kött är emellertid inte en förutsättning för att en person ska få i sig alla de näringsämnen som behövs. Annat har inte kommit fram än att PUT-boendet erbjuder fullgoda vegetariska proteinkällor. Kammarrätten anser därför att [mannen] uppnår skälig levnadsnivå genom den kost som tillhandahålls på PUT-boendet. Kommunens
överklagande ska därmed bifallas.”

Artikeln från oktober 2013 var alltså i sak korrekt när den var skriven. Men den är inte uppdaterad, och situationen som artikeln beskriver kom alltså att förändras redan i januari 2014.

LÄS MER: Nej, den här maten serverades inte alls gratis på ett flyktingboende

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om halal Islam bidrag