Det västsahariska flyktinglägret Rabuni sett från ett flygplansfönster. Bilden är från den 3 juni i år.
Det västsahariska flyktinglägret Rabuni sett från ett flygplansfönster. Bilden är från den 3 juni i år.

EU:s generaladvokat Melchior Wathelet slår fast att Västsahara inte utgör marockanskt territorium. Därför var det fel att riva upp handelsavtalet mellan EU och Marocko.

Utlåtandet baseras på att Västsahara finns med på FN:s lista över icke självstyrande landområden sedan 1963. EU har aldrig erkänt Västsahara som en del av Marocko, eller att landet har suveränitet över området. Och det strider mot internationell rätt att utvidga ett bilateralt avtal till att omfatta en tredje part, enligt ett pressmeddelande.

Generaladvokatens rekommendation är inte bindande, men brukar följas av EU-domstolen.

EU och Marocko har haft ett handelsavtal sedan 2012, som ogiltigförklarades av en EU-domstol i slutet av förra året med motiveringen att det olagligen omfattade Västsahara. Efter domstolens beslut lade Marocko relationerna till EU på is.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero välkomnar beskedet. Men hon är ändå fortsatt kritisk.

"Vi vet att fisk och tomater från Västsahara fortfarande säljs i Europa som marockanska. EU-kommissionen och medlemsstaterna måste agera för att få ett stopp på det", säger hon i ett pressmeddelande.

Marocko ockuperar stora delar av Västsahara sedan 1976.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset