Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Men fungerar den? Arkivbild.
Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Men fungerar den? Arkivbild.

Brandvarnaren låg i ett köksskåp. Utan batteri.Efter den tragiska olyckan i Karlstad där två små barn och deras föräldrar omkom påminner experter om vikten av en fungerande brandvarnare.

Det är lätt att glömma att köpa nya batterier. Lika lätt att glömma att faktiskt sätta upp sin brandvarnare. Men den lilla plastdosan är den enskilt viktigaste faktorn för att upptäcka bränder i hemmet.

– En brandvarnare ger dig tid för att kunna ta dig därifrån eller agera. De grupper där det har störst betydelse är hos barnfamiljer och de som är yngre och arbetsföra, säger Finn Nilson, docent i riskhantering vid Karlstad universitet.

Avgörande betydelse

I 58 procent av alla fall där någon dött i en brand har det antingen saknats en brandvarnare eller så har det funnits en brandvarnare som inte har fungerat, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Att flera familjemedlemmar dör i en brand i hemmet, som i fallet i Karlstad, är ovanligt.

De som dör i bränder i hemmet är vanligtvis äldre, ensamma personer, och de är ofta funktionshindrade. Det är inte heller ovanligt att de som omkommer i bränder röker eller att alkohol finns med i bilden.

Av personer i åldersgruppen 20–64 år som omkommer har fler än hälften druckit alkohol före olyckan.

Syftet med brandvarnaren är att så tidigt som möjligt bli varse branden så att man kan agera. Men förmågan att agera kan skilja sig åt mycket kraftigt i olika hushåll. För den som är mycket gammal eller handikappad kan även en liten brand vara ohanterlig.

Mänsklig faktor

Trots information om hur viktigt det är med en fungerande brandvarnare tror Finn Nilsson att det är svårt att göra något åt att människor glömmer.

– Skulle det brinna oftare kanske vi skulle vara mer noga med att batteriet är laddat. De flesta av oss kommer aldrig att vara med om en brand och då är det svårt att hålla beredskapen uppe, säger han.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset