En arbetare i kolgruvan i Welch, Vest Virginia, USA. Arkivbild.
En arbetare i kolgruvan i Welch, Vest Virginia, USA. Arkivbild.

Om all olja och gas och allt kol från de fält och gruvor som i dag är i drift används så nås inte tvågradersmålet i Parisavtalet, varnar miljöorganisationen Oil Change International i en rapport.

Även om bara olje- och gasreserverna, och inte kolet, används så blir det mer ambitiösa målet, att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid, ouppnåeligt, enligt rapporten.

Oil Change International uppmanar världens regeringar att säga nej till nya projekt som syftar till utvinning av fossila bränslen. Organisationen anser till och med att en del fält och gruvor, särskilt i rika länder, bör stängas innan de exploaterats fullt ut.

"Det här betyder inte att all användning av fossila bränslen ska stoppas över en natt", skriver Oil Change International, som förespråkar en "ordnad" avveckling av bränsleindustrin.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset