Grön boom för skånska naturskyddet Ellen Kasimir från Friluftsfrämjandets barngrupper visar ett av Skånes nyaste naturreservat, Rökepipan utanför Dalby. – Jag gillar att det är så lättillgängligt, säger hon.
Grön boom för skånska naturskyddet Ellen Kasimir från Friluftsfrämjandets barngrupper visar ett av Skånes nyaste naturreservat, Rökepipan utanför Dalby. – Jag gillar att det är så lättillgängligt, säger hon.

Skåne upplever en naturskyddsboom. Bara det senaste decenniet har över 80 nya naturreservat bildats. – Det är viktigt att de här områdena inte försvinner, säger Ellen Kasimir, 18 år, från Friluftsfrämjandet.

En smal stig kantad av hundkex och högt gräs leder förbi Rökepipan, dammen som gett namn åt ett av Skånes nyaste naturreservat utanför Dalby. Slingrande trädstammar sträcker ut sig över vattenytan, och vid strandkanten plaskar ett par hundar. 

– Jag gillar att det är så lättillgängligt, ibland ligger naturreservaten så långt bort, säger Ellen Kasimir. 

Som ledare för Friluftsfrämjandets barngrupper är hon ute i länets naturreservat ett par gånger i månaden, och hon är glad att de blir fler.  

– Med tanke på miljöförstöringar och klimatförändringar är det viktigt att fokusera på naturen. Det vi har förstört kan vi inte få tillbaka, säger hon.

I Skåne finns idag 246 naturreservat. En tredjedel av dem har tillkommit de senaste tio åren. Och enligt statistik från SCB är naturreservat den skyddsform som står för den största ökningen av areal. 

-- Det är en medveten satsning från regeringens sida och hänger ihop med två EU-direktiv. Vi har helt andra resurser idag, jämfört med för 10-15 år sedan, säger Christer Persson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. 

De vanligaste orsakerna till att bilda naturreservat är att bevara den biologiska mångfalden och vårda värdefulla naturmiljöer. Klockgrodan är exempelvis helt unik för Skåne och skyddet av ädellövskogar har hög prioritet. 

-- Det handlar om att hushålla med våra naturresurser, de är minst lika viktiga som andra, säger Christer Persson. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset