Tunnelbanan i Stockholm ska byggas ut mellan Akalla och Barkarby. Arkivbild.
Tunnelbanan i Stockholm ska byggas ut mellan Akalla och Barkarby. Arkivbild.
Infrastruktur TT

Mark- och miljödomstolen ger grönt ljus för utbyggnaden av tunnelbanans blå linje mellan Akalla och Barkarby. Men lämnar en brasklapp.

Under fredagen gav domstolen tillstånd till Stockholms läns landstings plan om hur grundvattnet ska ledas bort under byggnationen.

Landstinget vill bygga ut tunnelbanan till Barkarby station via en ny station som kommer att heta Barkarbystaden. Tunnelbanan ska gå under mark hela sträckan.

Ett problem som måste lösas har varit hur grundvattnet ska ledas bort i de utrymmen som sprängs upp. Risken finns att grundvattennivåerna sjunker längs tunnelbanans sträckning. Då kan även sättningar i marken uppstå och det riskerar att skada byggnader, ledningar, vägar och järnväg. Både Mälarbanan och E18 är känsliga, enligt domstolen.

För att hålla uppe grundvattennivåerna måste det kompenseras med så kallad infiltration, där vatten tas från markytan.

"Men landstinget har inte presenterat någon utredning som visar att det är möjligt att infiltrera vatten i den utsträckning som behövs för att skadliga sättningar inte ska uppkomma. Mark- och miljödomstolen har därför beslutat om skärpta villkor för grundvattenbortledning", skriver domstolen i sitt beslut.

Domstolen har också gett tillstånd till Stockholms plan vad gäller buller under tiden tunnelbanan byggs.

Byggstart väntas bli under 2018 och byggtiden är sex år.

Tunnelbanan i Stockholm ska byggas ut mellan Akalla och Barkarby. Arkivbild.
Tunnelbanan i Stockholm ska byggas ut mellan Akalla och Barkarby. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset