Det kan få allvarliga följder om man inte får tillräckligt bra behandling mot depression, säger Torbjörn Tomson, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, till SR.
Det kan få allvarliga följder om man inte får tillräckligt bra behandling mot depression, säger Torbjörn Tomson, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, till SR.

De personer som har epilepsi och depression har tidigare inte alltid fått behandling mot depressionen. Detta på grund av att forskare trott att medicinen förvärrar epilepsin. Nu tyder ny forskning på det motsatta

Läkare har tidigare trott att antidepressiv medicin ger fler epilepsianfall. Men enligt en granskning som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, finns det ett visst vetenskapligt stöd för att det inte alls är fallet, rapporterar SR.

– Det som har varit vår utgångspunkt är att det funnits en utbredd oro att använda läkemedel mot depression för att man har befarat att det skulle försämra patientens epilepsi, det vill säga ge mer anfall, säger Torbjörn Tomson, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, till SR.

LÄS MER: Ny studie: Vegetarisk kost kan kopplas till depression

Det vetenskapliga stödet är dock begränsat och det behövs mer forskning. Men än så länge har läkarna inte kunnat se att antidepressiv medicin skulle orsaka fler epilepsianfall.

– Det vetenskapliga underlaget är begränsat och man skulle önskat mer forskning. Men det underlag vi har talar inte för att det är någon tydligt ökad risk för sämre anfallskontroll om man förskriver den moderna formen av antidepressiva läkemedel, det vi kallar för SSRI-preparat. Och det kan få allvarliga följder om man inte får tillräckligt bra behandling mot depression, säger Torbjörn Tomson till SR.

LÄS MER: Jag är psykologstudent och hjälplös inför min killes depression

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset