Landstingen och regionerna som bryter mot övertidsavtalen får ofta betala skadestånd till facket.
Landstingen och regionerna som bryter mot övertidsavtalen får ofta betala skadestånd till facket.

938 timmar. Så mycket övertid arbetade en läkare i Norrbotten förra året. Metros granskning visar att nästan 1 000 läkare runt om i landet jobbade mer än vad arbetstidslagen tillåter.

Läkaren i Norrbotten hade mest övertid av Sveriges läkare förra året. 938 timmar, vilket motsvarar över 23 normala arbetsveckor.

Arbetstidslagen tillåter högst 200 timmars övertid under ett kalenderår. Men lagen kan sättas ur spel om facket och arbetsgivaren kommer överens om ett lokalt avtal med högre tak.

Något som majoriteten av landstingen och regionerna utnyttjar.

– Vi ser stigande sjuktal bland läkare och får rapporter om att de jobbar väldigt mycket. Det går ut över patientsäkerheten, säger Heidi Stensmyren, ordförande på Sveriges läkarförbund.

LÄS MER: Vill ta ut komp – för 12 års övertid på jobbet

Metro har granskat hur mycket övertid läkarna i landets 21 landsting och regioner jobbade under 2016. Granskningen visar att totalt 985 läkare arbetade mer än 200 övertidstimmar förra året. 109 läkare arbetade mer än 400 övertidstimmar.

För åtta år sedan gjorde DN en liknande granskning och fick fram ungefär samma siffror. Inte mycket har alltså hänt. Läkarförbundet vill att arbetsgivarna ska jobba mer aktivt för att se till att läkarna får tid till vila och återhämtning.

– Vi har en lagstiftning av en anledning: för att skydda individen. Vi måste bromsa överutnyttjandet av arbetskraften, säger Heidi Stensmyren.

Flest timmar hade alltså läkaren i Norrbotten. Flera andra läkare i kartläggningen hade över 700 övertidstimmar.

– Vi har väldigt mycket övertid i regionen. Det blir tyvärr enstaka individer som hamnar i sådana här absurda situationer för att hålla igång ett sjukhus, säger Robert Svartholm, huvudskyddsombud och vice ordförande i Norrbottens läkarförening.

I Region Norrbotten har de ett lokalt avtal som gör att läkarna får jobba totalt 300 timmars övertid per kalenderår. Men förra året var det ett tiotal läkare som jobbade mer än detta. Därför kommer regionen att tvingas betala ett skadestånd till Norrbottens läkarförening.

– Bryter man mot avtalet utgår ett skadestånd för kollektivavtalsbrott. Vi har inte fått betalningen för 2016 ännu. Det är väl ett mått på krisen i landstinget, säger Robert Svartholm.

LÄS MER: Därför är det bäst att gå från jobbet i tid – för både dig och chefen

Skadeståndet har hamnat på mellan en halv miljon och en miljon kronor de senaste åren.

Mats Lundberg är förhandlingschef vid Region Norrbotten. Han håller med läkarförbundet om att vissa läkare arbetar alldeles för mycket.

– Vi har individer som vill arbeta mycket och vi har ett högt tryck på sjukvården. Men det innebär inte att 938 timmar är okej. Vi kommer att ta tag i det. Det är inte långsiktigt hållbart för en individ och det är inte bra ur andra perspektiv, säger förhandlingschefen.

Lista: Läkarnas övertid 2016 – område för område

Landstinget Blekinge
Mer än 200 övertidstimmar:
15 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
2 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
761 timmar

Landstinget Dalarna
Mer än 200 övertidstimmar:
36 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
3 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
420 timmar

Landstinget Kalmar län
Mer än 200 övertidstimmar:
23 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
1 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
551 timmar

Landstinget Sörmland
Mer än 200 övertidstimmar:
36 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
4 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
694 timmar

Landstinget Värmland
Mer än 200 övertidstimmar:
57 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
3 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
496 timmar

Landstinget Västernorrland
Mer än 200 övertidstimmar:
28 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
2 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
656 timmar

Region Gotland
Mer än 200 övertidstimmar:
5 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
1 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
749 timmar

Region Gävleborg
Mer än 200 övertidstimmar:
42 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
4 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
719 timmar

Region Halland
Mer än 200 övertidstimmar:
25 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
2 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
542 timmar

Region Jämtland Härjedalen
Mer än 200 övertidstimmar:
9 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
Ingen
Läkaren med flest antal timmar:
307 timmar

Region Jönköpings län
Mer än 200 övertidstimmar:
43 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
1 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
432 timmar

Region Kronoberg
Mer än 200 övertidstimmar:
34 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
4 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
861 timmar

Region Norrbotten
Mer än 200 övertidstimmar:
76 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
8 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
938 timmar

Region Skåne
Mer än 200 övertidstimmar:
190 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
28 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
746 timmar

Region Uppsala
Mer än 200 övertidstimmar:
22 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
Ingen
Läkaren med flest antal timmar:
332 timmar

Region Västmanland
Uppger att de inte kan lämna ut uppgifter.

Region Örebro län
Mer än 200 övertidstimmar:
34 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
2 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
490 timmar

Region Östergötland
Mer än 200 övertidstimmar:
79 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
7 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
630 timmar

Stockholms läns landsting
Mer än 200 övertidstimmar:
45 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
12 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
684 timmar

Västerbottens läns landsting
Mer än 200 övertidstimmar:
58 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
15 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
863 timmar

Västra Götalandsregionen
Mer än 200 övertidstimmar:
128 läkare
Mer än 400 övertidstimmar:
10 läkare
Läkaren med flest antal timmar:
487 timmar

Fotnot: Stockholm och Västra Götaland uppgav att de inte hade någon samlad bild av övertiden. Därför har vi hört av oss till några av de större sjukhusen i respektive vårdregion. I Stockholm fick vi svar av Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset. I Västra Götaland av NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus.
Region Västmanland uppger att de inte kan lämna ut uppgifter.

Så gjorde vi granskningen: Vi kontaktade landets 21 landsting och regioner och bad dem redovisa hur många läkare som hade jobbat över 200 övertidstimmar samt över 400 övertidstimmar under 2016. Dessutom frågade vi om antalet övertidstimmar för den läkare som hade jobbat mest och om det fanns några lokala avtal gällande övertid.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Sjukvård