Glada Steriamedarbetare med Björn Nilsson till höger. 
Glada Steriamedarbetare med Björn Nilsson till höger. 

Här finns det jobb i mängder

ARBETSMARKNAD. Är du utbildad inom data eller teknik och planerar att söka nytt jobb? Då är det bara att gratulera. Enligt en rapport från Ams som presenterades i går har nämligen anställningsbehovet för datautbildade, ingenjörer och tekniker ökat starkt de senaste åren. Och det är en trend som ser ut att hålla i sig.
Efterfrågan på arbetskraft är så stor att det under 2007 förväntas bli brist inom flera yrkesgrupper.
– Det finns risk för att det bromsar expansionen på arbetsmarknaden, säger Torbjörn Israelsson, en av författarna bakom rapporten.

Läget är speciellt kritiskt för dataspecialister, programmerare och ingenjörer inom byggbranschen.
En orsak till att den tidigare höga arbetslösheten nu riskerar att vändas till ett stort underskott på arbetsmarknaden är att allt färre ungdomar väljer högskoleutbildningar inom data och teknik. Antalet antagna till data- och teknikutbildningarna har minskat med omkring en tredjedel sedan millennieskiftet.
Inom vissa yrken, till exempel för ingenjörer och tekniker inom bygg eller elkraft, går dessutom en hög andel av personalen i pension de kommande åren.
– De som går utbildningarna täcker nätt och jämnt åldersavgångarna, säger Torbjörn Israelsson.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset