Kvinnor står för tre fjärdedelar av föräldraledigheten, enligt siffror från Försäkringskassan.
Kvinnor står för tre fjärdedelar av föräldraledigheten, enligt siffror från Försäkringskassan.

Att familjer tjänar mer på att låta föräldern med lägst inkomst ta ut den största delen föräldraledighet är ett påstående som många gånger inte stämmer. Med föräldralönen menar Göran Arrius, ordförande på Saco, att många familjer tjänar på att dela lika.

Om du jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du med största sannolikhet också rätt till föräldralön när du tar ut föräldraledighet. Föräldralönen fungerar som en extra lön från arbetsgivaren utöver den föräldrapenning som du får från Försäkringskassan.

De flesta kollektivavtal ger en föräldralön som motsvarar cirka tio procent av lönen under Försäkringskassans lönetak, ungefär 37 000 kronor i månaden, och 90 procent av hela lönen över lönetaket.

Ekonomiskt fördelaktigt att dela lika

Enligt siffror från Försäkringskassan står kvinnor för tre fjärdedelar av föräldraledigheten och sex av tio vabbdagar, medan män i större utsträckning tjänar mer än kvinnor. Men enligt Göran Arrius, ordförande på Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, kan föräldralönen göra det ekonomiskt fördelaktigt att dela lika på föräldraledigheten.

LÄS MER: Undvik fällorna som föräldraledig

– Det är hushållets ekonomi som är i fokus, hushållet tjänar mer på att dela lika. Den enskilde i hushållet kommer givetvis att få lägre inkomster när den personen är hemma, men sammantaget blir det en vinst, säger han.

Göran Arrius är ordförande för Saco.

Arbetsgivaren betalar vanligtvis ut föräldralön under sex månader, vilket innebär att ett föräldrapar normalt får föräldralön under ett år.

– Under den tiden är det alltid mest lönsamt att dela lika på föräldrapenningdagarna, oavsett vilka löneskillnader det finns mellan föräldrarna. För de föräldrapenningdagar som inte täcks av föräldralönen är det mest lönsamt om den som tjänar minst är föräldraledig, säger Göran Arrius.

Tänk på pensionen

Utöver förmånen att båda föräldrarna får vara hemma med barnet lika mycket om de delar lika menar han att en viktig faktor att tänka på är den framtida pensionen.

– Om den ena parten stannar hemma en större del så kan det slå hårt mot personens tjänstepension, även om man inte tänker på det just när man ska få barn. Alla äktenskap håller inte hela livet och kvinnor kan hamna i en sämre situation.

LÄS MER: Fler pappor tar ut föräldraledighet

Föräldralönen betalas inte alltid ut automatiskt, utan du som förälder kan själv vara tvungen att ansöka om att få ut den. Enligt Göran Arrius är det viktigt att själv ta reda på vad som gäller så tidigt som möjligt, kanske redan innan du tackar ja till ett nytt jobb.

– Vi kan konstatera att löneutvecklingen ser lika ut för kvinnor och män i början av karriären men avviker när man får barn i 30-40-årsåldern. Männen skenar iväg medan kvinnorna hamnar efter och missgynnas i både löneutveckling och karriärutveckling.

LÄS MER: Orimligt av feminister att inte dela lika på föräldraledigheten

Göran Arrius räkneexempel: Så fungerar föräldralönen i praktiken

I en familj där mamman tjänar 27 000 kronor och pappan 43 000 kronor i månaden så får familjen ut ungefär 8 800 kronor mer under det första året om de delar lika på föräldraledigheten. Det jämfört med om mamman hade varit hemma i nio månader och pappan i tre och förutsatt att båda har rätt till sex månaders föräldralön.

Mamman Pappan Hushållet
(hemma 9 mån) (hemma 3 mån) sammanräknat
Arbetsinkomst (före skatt) 81 000 387 000 468 000
Föräldrapenning (före skatt) 188 465 88 222 276 687
Föräldralön (före skatt) 18 197 26 523 44 720
Barnbidrag 7 500 7 500 15 000
Skatt -72 935 -136 275 -209 210
Totalt 222 227 372 970 595 197
Mamman Pappan Hushållet
(hemma 6 mån) (hemma 6 mån) sammanräknat
Arbetsinkomst (före skatt) 162 000 258 000 420 000
Föräldrapenning (före skatt) 125 643 176 443 302 086
Föräldralön (före skatt) 18 197 53 047 71 244
Barnbidrag 7 500 7 500 15 000
Skatt -73 431 -130 870 -204 301
Totalt 239 909 364 120 604 029
Skillnad: (604 029-595 197) 8 832
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset