Payam »Peppe« Boroodjeni, verksamhetsansvarig på ­Fryshuset i Husby.
Payam »Peppe« Boroodjeni, verksamhetsansvarig på ­Fryshuset i Husby.

Unga i Järva riskerar att dras in i gängkriminalitet och många boende känner sig otrygga. Nu storsatsar både polis och kommun på att hålla de unga borta från våldet.

Enligt en färsk Novus-undersökning är förtroendet för polisen i utsatta områden på uppgång. Två av tre har ett högt eller ganska högt förtroende för polisen, enligt undersökningen. Siffrorna är något lägre än förtroendet i andra urbana områden men på tydlig uppgång.

En del av förklaringen till förändringarna i förtroendet för polisväsendet tror Daniel Mattsson, teamledare för lokalpolisområde Rinkeby, handlar om en kontinuerlig dialog på gator och torg.

Sedan våren 2018 ordnar polisen möten i Medborgarkontoret i Rinkeby, där lokalpoliser finns tillgängliga för att svara på frågor om hur och med vad polisen arbetar för stunden. Samtidigt jobbar polisen informativt vid gripanden och andra ­händelser. En satsning som byggts in i det poli­siära arbetet i området sedan 2013.

LÄS MER: Här röstar bara varannan invånare – därför är det ett problem

– Det kan hända att det ser bryskt ut ibland när vi griper någon på öppen gata. Om en polis använder batong eller peppar­sprej vid ett gripande så kan jag förstå att det uppstår frågor. Just därför arbetar vi på senare år aktivt med att stanna kvar med minst två poliser på platsen efter händelsen för att informera om vad som skett, och varför, säger han.

De flesta unga är nyfikna på vår verksamhet även om det tyvärr finns en poliskritisk norm.

Det finns dock fortfarande en hel del arbete att göra vad gäller arbetet med polisförtroendet i Järvaområdet, menar Mattsson. Den grupp som trots allt inte har särskilt högt förtroende för polisen består till större delen av personer under 29 år, visar undersökningen.

Hur ska ni öka förtroendet hos den yngre genera­tionen?

– Vi tror att mycket handlar om att träffa ungdomar i lugna lägen, för att skapa diskussioner som inte handlar om det senaste gripandet på torget. Vi träffar ungdomar på fritidsgårdar, skolor eller i centrumbildningarna i vårt område där mötet ofta handlar om att svara på frågor om polisen. De flesta unga är nyfikna på vår verksamhet även om det tyvärr finns en poliskritisk norm som många gånger måste framhävas oavsett hur utbredd den egentligen är.

Fryshuset på plats i Järva

Vid Fryshusets tält på Spånga IP står Payam »Peppe« Boroodjeni och blickar ut över den för stunden folktomma platsen. Om några timmar, när portarna till Järva­veckans fjärde dag slår upp, kommer läget vara ett helt annat.

– På eftermiddagarna har vi 50 ungdomar här som hjälper oss med olika evenemang och som styr upp allt från matlagning till fotbollsturneringar och seminarier, säger Peppe.

»Det är jätteintressant och nytt! Jag började i går har varit med och arrangerat aktiviteter för barn och ungdomar vid basketplanen. Jag är med och representerar Fryshuset under Järvaveckan« , säger 15-åriga Merab Teclemicael.

Fryshuset i Husby har under Järvaveckan flyttat större delen av verksamheten från lokalerna i Husby till idrottsplatsen i Spånga.

– Vi ser det som ett sätt att få hit folk som kanske inte har ett starkt politiskt intresse annars. Om vi kan få ungdomar som är intresserade av rap, dans eller basket att stanna till vid ett tält, kika på ett seminarium eller lyssna på ett tal så ser vi det som en vinst i sig. För oss handlar det om att skapa engagemang och trygghet på ungdomarnas villkor, säger Peppe.

Miljoner till trygghet

Och trygghet behövs. Enligt en trapphusstudie gjord av Brå upplever boende i socialt utsatta områden en betydligt högre otrygghet än i andra urbana områden. En femte­del av de boende uppger i undersökningen att de trivs dåligt i det egna bostadsområdet, och 36 procent att de inte känner sig trygga med att vistas utomhus om kvällarna.

Statistiken må måla upp en dyster bild, men det satsas mycket på trygghetsskapande åtgärder i hela Järvaområdet.

Vi har uppsökande personal som är ute på fält sex dagar i veckan och träffar ungdomar som ­kanske är i riskzonen att hamna i gäng eller liknande.

Stockholm stad har bland annat inrättat en trygghetsfond med 200 miljoner kronor i potten, där stadsdelar kan ansöka om pengar.

LÄS MER: SO-läraren: ”Mina elever kommer kunna bryta segregationen”

Mycket har hänt tack vare fonden, och ännu mer är på gång, berättar Elvir Kazinic, Rinkebybo sedan 24 år och ord­förande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

– Vi har ökat bemanningen på alla våra fritidsgårdar, ordnar fler aktiviteter och har fler fält­assistenter som jobbar med ungdomar, säger han, och fortsätter:

– Rent fysiskt arbetar vi just nu med att öppna en bemannad parklek, ett utegym och med att förstärka belysning till exempel. Det går framåt, konstaterar han.

Jobbar förebyggande

Vid sidan av trygghetsfonden har Stockholms stad även valt att gå in med pengar direkt i Fryshusets verksamhet. Pengar som bland annat ska gå till rekrytering av personal som ska arbeta förebyggande med unga. Ett jobb där Peppe menar att Fryshuset har en unik position i hela Järva­området.

– Vi har uppsökande personal som är ute på fält sex dagar i veckan och träffar ungdomar som ­kanske är i riskzonen att hamna i gäng eller liknande. Hänger de i ett garage fyra på morgonen ska vi vara där. Lika viktigt är det att försöka hitta ett sammanhang som ­passar den enskilde indi­viden. För någon kanske det är fotboll eller musik och för en annan handlar det om jobb eller utbildning, säger Peppe och ­fortsätter:

– Vissa kanske ser de här ungdomarna som ­kriminella, hopplösa eller vilsna. Vi väljer att se dem som människor. Vi pratar om någons granne, någons syskon, någons barn. Det går att lösa den här typen av konflikter, säger han, och under­stryker samtidigt att det inte hade varit möjligt utan samverkan med civilsamhället och polisen.

Undersökningen

Novus har gjort 2000 intervjuer. Hälften har gjorts med boende i landets 61 områden som av polis klassas som ”utsatta”, och den andra halvan har gjorts med personer i andra delar av Sverige.

Förtroende för Polisen:

Utsatta områden/Övriga områden.

Mycket stort förtroende: 28 % / 16 %

Ganska stort: 38 % / 52 %

Varken eller: 16% /21 %

Ganska litet: 10%/ 8%

Mycket litet: 6 %/3%

Vet ej: 2%/ 1%

Andel stort eller ganska stort: 66%/ 68 %

Källa: Novus.

Metro och Järvaveckan

Järvaveckan arrangeras den 9–17 juni vid Spånga IP i Stockholm av The Global Village, en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Samtliga av riksdagens parti­ledare kommer att närvara och hålla tal under veckan och varje dag till­ägnas ett parti och ett tema.

Temana är Jämlikhet och jämställdhet, Hälsa och omsorg, Företagande och entreprenörskap, Integration och migration, Skola och utbildning, Arbetsmarknad och etablering, Delaktighet och valdeltagande, Bostad och stadsmiljö samt Trygghet och insatser.

Metro har gått in som mediepartner till arrangören The Global Village som ett led i att skapa ett långsiktigt samarbete och göra bättre och mer relevant journalistik. Det här är en artikel inom det sam­arbetet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Järvaveckan