Arktis isar smälter, isbjörnar rapporteras ha bytt föda och vi dumpar årligen 8,8 miljoner ton plastavfall i världshaven. Klimatet genomgår snabba förändringar – och människan är en klimatbov utan dess like.
Arktis isar smälter, isbjörnar rapporteras ha bytt föda och vi dumpar årligen 8,8 miljoner ton plastavfall i världshaven. Klimatet genomgår snabba förändringar – och människan är en klimatbov utan dess like.

I dag är det den 45:e Earth Day i ordningen. Här listar vi därför fem ögonöppnande och nedslående fakta om klimatets förändring och hur det egentligen står till med vårt jordklot.

Trots att utsläppen av växthusgaser i Sverige till följd av konsumtion minskat kraftigt är vår klimatpåverkan enligt en kommande studie från Naturvårdsverket större än för 20 år sedan.

Det hela beror på att det vi konsumerar orsakar utsläpp i andra länder. Samtidigt blir jordens klimat allt varmare.

FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan ligger bakom den största delen av den temperaturhöjning vi sett de senaste 60 åren.

På onsdagen är det den 45:e Earth Day, Jordens dag, en årlig temadag för att uppmärksamma världens miljöproblem.

Inspirerade av den amerikanska nyhetssajten Mashable listar Metro några fakta över hur det står till med klimatet.

1. Mängden växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer som saknar motsvarighet under de senaste 800 000 åren. Koldioxiden har enligt IPCC ökat med åtminstone 40 procent sedan förindustriell tid. Det uppges i första hand bero på förbränning av fossila bränslen och i andra hand på förändrad markanvändning.

2. Sedan början av 1900-talet har medeltemperaturen ökat med cirka 0,9 grader. En fyrgradig temperaturökning kan vara verklighet så tidigt som på 2060-talet. En så kraftig uppvärmning har inte skett på jorden de senaste 20 miljoner åren.

3. Temperaturhöjningen leder till höjda vattennivåer och att den arktiska havsisen smälter. Isen uppges idag minska i en takt av 13,3 procent per decennium.

Nyligen rapporterats att isbjörnar har börjat äta fågelägg i stället för säl då det inte finns tillräckligt mycket is att jaga på. Forskare varnar för att det kan ha allvarliga konsekvenser på ekosystemet.

– Vi tror att den globala uppvärmningen är pådrivande i detta, säger Børge Moe, projektledare och forskare på Norska institutet för naturforskning.

4. Enligt en studie från februari 2015 dumpar vi årligen 8,8 miljoner ton plastavfall i världshaven. Forskare säger att vi, beräknat på befolkningsökningen, kan nå 155 miljoner ton 2025.

5. Omkring 7,3 miljoner hektar skog uppges försvinna årligen till följd av avskogning. Det motsvarar ungefär en lika stor ytan som Panama, enligt FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset