Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.
Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Välkommen till jobbet som bostadsminister Peter Eriksson! I Sveriges huvudstad och tillväxtmotor Stockholm har vi akut växtvärk. Dagligen tvingas vi konstatera att regler för att bygga sätter stopp för de nya skolor och bostäder vi behöver. Regler som i all välmening införts för att göra livet bättre för människor har nu blivit så många och så strikta att det är svårt att överhuvudtaget bygga nya bostäder. Stockholms långa bostadskö ger internationella rubriker och företag larmar om att de snart inte kan vara kvar.

►LÄS MER: Här är Löfvens nya regering

Varför är det såhär? Jo, Sveriges byggregelverk är sönderbyråkratiserat. Ett exempel av många är att nästan tusen nya bostäder som var tänkta att byggas i Stockholms innerstad, på västra Vallhallavägen, nu byggstoppas på grund av att luftkvaliteten bedöms bli för dålig om de byggs. Detta trots att många människor redan har betalat miljoner för att få bo i området, och att tusentals andra inte skulle önska sig något hellre än att få flytta dit.

Lika vansinnigt är det att en planerad skola för 645 elever vid sjön Trekanten inte får byggas på grund av strandskyddsregler, i en tid när Stockholm behöver 10 000 nya skolplatser. I stället för de nya skolor vi vill bygga står det hundratals skolpaviljonger ofta på tillfälliga bygglov runt om i staden.

För oss står det klart att för mycket politisk detaljstyrning har lett till att stadsbyggandet sitter fast i en tvångströja. Vår bostadsmarknad lider brist på både bostäder och möjlighet att bygga dem.

Här är några liberala förslag på åtgärder för att möjliggöra mer byggande:

1. Gör Stockholm till pilotkommun för förenklade regler. Vi vill att man under en period låter Stockholm, och kanske även de andra storstäderna, testa effekterna av enklare byggregler. Bokrisen är allra mest allvarlig här.

2. Nya regler för överklagande. Vi har en alldeles för utbyggd byråkratisk apparat för att överklaga beslut i byggärenden i Sverige. För många personer kan klaga i för många instanser på bygglov och detaljplaner. De som säger bygg gärna, men bara inte här blir ofta de som får rätt till slut. En minister som vill se till att mer byggs måste korta överklagandekedjan.

►LÄS MER: Så fixar du förstahandskontraktet – utan flera års kötid

3. Låt hyresgästens efterfrågan spegla hyran. Om det ska kunna byggas fler hyresrätter i städerna, inte bara i miljonprogramsliknande områden runt stadskärnorna, måste läget på bostaden ska väga tyngre när man flyttar in i en central lägenhet. När priset i högre utsträckning sätts efter efterfrågan blir det möjligt att få lönsamhet i hyresrättsprojekt. Men det kräver att bostadsministern ser förbi socialistiska låsningar och orkar göra nödvändiga förändringar av reglerna.

4. Låt de företag som vill bygga själva ta fram förslag på detaljplaner. Vi vill att byggherrar ska få rätt att själva göra ett förslag till detaljplan, det dokument där det bestäms hur marken ska användas, och få denna prövad av kommunen. Om byggherrarna kan göra en del av jobbet själv, öppnar det upp den flaskhals som kommunen kan vara när byggarna får stå och stampa i kommunal byråkrati.

Bland Stockholms politiska partier säger sig nu de flesta vilja bygga mer. Men alldeles oavsett politikernas goda vilja tvingas stockholmarna ständigt läsa nya rubriker om längre bostadsköer, en allt mer upptrissad handel med svarta kontrakt och andra effekter av en bostadsmarknad i kris. Det beror på ett regelverk som blivit en tvångströja. Ge oss enklare regler och låt fler flytta in, bostadsministern!

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt