Från den första april nästa år blir det gratis att åka buss i Sala.
Från den första april nästa år blir det gratis att åka buss i Sala.

Den första april blir det avgiftsfritt att åka buss inom Sala kommun. Beslutet kommer från kommunen själv, som även finansierar satsningen, står det på deras hemsida.

Beslutet gäller all lokal landsbygdstrafik och stadstrafik inom kommunen och är ett försök som ska pågå under tre år.

För att täcka bortfallet av biljettintäkterna kommer kommunen att skjuta till drygt 800 000 kronor.

Skulle satsningen på avgiftsfri kollektivtrafik bli framgångsrik i Sala behöver kapaciteten på framförallt tre linjer förstärkas i framtiden. Det innebär att kommunen skulle behöva skjuta till med ytterligare tre miljoner kronor.

LÄS MER: ”Här är åtta saker du inte får göra i kollektivtrafiken”

Om beslutet:

Gäller de lokala landsbygdslinjerna 60-66, 461, 464, 467 (461B) och 86 inom Sala kommun samt tätortstrafiken Silverlinjen och kompletteringstrafiken.

Gäller inte på lokala resor med regional buss- och tågtrafik, tåg 56 (Ransta), eller busslinjerna 569 och UL 848.

Sala kommun

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset