Polischefen Dan Eliasson har tidigare varit generaldirektör för både Försäkringskassan och Migrationsverket, två myndigheter vars verksamheter utgår ifrån svensk lagstiftning.
Polischefen Dan Eliasson har tidigare varit generaldirektör för både Försäkringskassan och Migrationsverket, två myndigheter vars verksamheter utgår ifrån svensk lagstiftning.

Våra lagar är i ständig förändring. Nya tillkommer, gamla ändras eller försvinner. Här är några av lagarna som försvinner i och med det nya året.

Foto: TT
Fler ska slippa tvingas lämna Sverige. På bilden syns Öresundsbron som förbinder till Danmark. Foto: TT

1. Svårare bli utvisad som arbetskraftsinvandrare
Svensk arbetsmarknad har varit reglerad på ett sätt som medfört flera utvisningar av personer som gärna hade fortsatt arbeta och bidra till det svenska samhället. För att i någon mån råda bot på detta blir det nu möjligt för Migrationsverket att avstå från att dra in tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare om arbetsgivaren ”har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse”. Det gäller förutsatt att Migrationsverket inte har vidtagit någon åtgärd.

Kronprinsessan Victoria har under året som gått genomfört en landskapsvandring för att kasta ljus på svensk naturturism. Foto: TT

2. Momsen minskar för naturturism.
Med ambitionen att stimulera svensk turistsektor minskar den pliktskyldiga momsen, alltså mervärdeskatten för varor och tjänster, som branschen ska betala från 25 procent av priset till 6 procent. I och med det likställs naturturismens spelregler för moms med liknande turismtjänster. Områdena som omfattas av momslättnaden är nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker, natura 2000-områden samt naturområden utanför tätort, och regeringens förhoppning är att underlätta för mindre företag utanför storstadsområden att bedriva verksamhet.

Släktforskning blir mindre av en klassfråga när kostnaden för statliga arkiv försvinner. Foto: TT

3. Gratis tillgå släktforskningsmaterial
Den abonnemangsavgift som tidigare har behövts betalas för att få tillgång till Riksarkivets digitala forskarsal tas bort. På så vis blir det inte lika dyrt att bedriva släkt- eller bygdeforskning.

LÄS MER: Vad är egentligen en tremänning? Metro reder ut släktbanden

Arbetsmarknaden ska bli mer jämlik i och med harmoniseringen av etableringsplaner för de som vill jobba i Sverige. Foto: TT

4. Rättigheten till etableringsplan tas bort.
Regelverket som reglerar nyanländas förutsättningar på arbetsmarknaden regleras för att betona individens ansvar. Detta genom att innehållet i programmen om etableringsinsatser för nyanlända invandrare förändras – bland annat införs en utbildningsplikt, och ersättningen för deltagare i programmet harmoniseras med de som ges till deltagare i andra arbetsmarknadspolitiska program.

LÄS MER: Experten: Så kommer du som nyanländ in på arbetsmarknaden

Skattetvånget som försvinner gör det mer lukrativt att bedriva dagspressrelaterad verksamhet. Foto: TT


5. Periodiska tidskrifter slipper skatt.

Periodiska publikationer med redaktionellt innehåll slipper betala reklamskatt för annonser – de tidigare 2,5 procent som skulle betalas för annonsintäkter kan nu dagspressen behålla.

Champagneinvigningen av en båt behöver inte längre följas upp med diarieföring enligt sjöfartslagen. Foto: TT


6. Rätten till skeppsnamn avvecklas.

Den som köpt en båt och behöver inte följa upp champagnedopet med byråkratisk bokföring längre. Regeringen motiverar i förslaget att namnet inte behövs då det finns tilldelade nummer för fartyg. Företag som behöver fartygsnamn av kommersiella skäl bedöms ha täckning för detta genom varumärkesrätten, och staten ser själv inget behov av att teckna särskilda namn då det lika gärna kan göras via nummer. Med rätten försvinner också kravet att göra namnet tydligt.

LÄS MER: Dopet avklarat – nu börjar ”Trainy McTrainface” rulla

Nu blir det lättare för företag att ha råd att anställa. Foto: TT


7. Lättare för små och unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Det blir ingen skatt på personaloptioner, givet att vissa villkor är uppfyllda – både för företaget och optionsinnehavaren. Givet det slipper också företaget betala arbetsgivaravgiften när den anställda ges personaloptioner.

Folk kan nu inte längre utförsäkras utan att först ha underrättats om beskedet. På bilden syns försäkringskassans tidigare generaldirektör Dan Eliasson, numera rikspolischef, och Moderaternas dåvarande försäkringsminister Ulf Kristersson, numera partiledare, på en presskonferens om Försäkringskassan 2006. Foto: TT

8. Underlättnad för ekonomiskt stöd i försäkringskasse-ärenden.
Ett ärende kommer inte längre att få avgöras till den försäkrades nackdel utan att personen underrättats om beslutet eller fått tillfälle att yttra sig om det. Detta ses som ett steg framåt för de drabbade vid behov av försäkringsersättning, något som kan vara livsavgörande för många människor.

Ändringar sker kring barnbidragen, sedan regeringen samarbetat med Vänsterpartiet. Foto: TT

9. Underhållsstödet börjar fasas ut.
De föräldrar vars barn bor växelvis ska nu få ersättning inom bostadsbidraget där det kan delas ut upp till 2 100 kronor för tre eller fler barn, och ersätter därmed underhållsstödet som fasas ut över en fyraårsperiod.

LÄS MER: Debatt: Regeringen fabulerar om LSS

Lagar och förordningar som försvinner temporärt

1. Plan- och bygglag: Regeringen får möjlighet att göra undantag från Plan- och bygglagens bestämmelser om tillströmningen av asylsökande har varit eller förväntas bli ”särskilt omfattande”.

2. Vapenlag: Vapenamnesti utfärdas – de som innehar vapen illegalt kan lämna in dem från och med den 1 februari. Det innebär att kriminella under våren kan lämna ifrån sig illegala vapen, och även handgranater, utan straff. Sista datum 30 april.

Källa: Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017/2018

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset