Asylsökandes chans att få stanna i Sverige påverkas av nämndemännens politiska färg, det visar ny forskning från Uppsala universitet.

TT/ Montage

Nämndemännens partipolitiska bakgrund spelar roll för beslutsfattandet.

Utfallen vid migrationsdomstolar slår rejält olika beroende på vilket parti nämndemännen kommer från. Chansen att få uppehållstillstånd är högst om nämndemännen är kristdemokrater. Flest avslag ger sverigedemokrater, det visar en studie från Uppsala universitet.

– Det här visar att det finns en slumpmässig faktor i besluten som den asylsökande inte kan påverka. Det är problematiskt för rättssäkerheten, säger Linna Martén, som gjort undersökningen i ett pressmeddelande.

Studien som samlat in drygt 15 500 asyldomar i Malmö, Stockholm och Göteborg mellan 2011 och 2013, visar att avslagen från Migrationsverket ändras till bifall i genomsnitt i 13 procent av fallen. Men där nämndemän från Sverigedemokraterna nominerats är siffran bara 9 procent och så mycket som 15 procent när Kristdemokraterna nominerat. Totalt var sannolikheten att bevilja asyl mellan 1,6-3,1 procent större när nämndemän från Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller Kristdemokraterna deltog.

Undersökningen visar också att Vänsterpartiet och Miljöpartiet oftare ville bevilja uppehållstillstånd i de fall där rätten gett avslag medan Sverigedemokraterna och Moderaterna oftast var skiljaktiga i de fall som rätten ville ge bifall.

Trots att skillnaderna är statistiskt säkerställda, menar Linna Martén att det krävs fler studier på området. 

– Det behövs mer forskning som undersöker hur det ser ut på andra rättsområden. Migrationsfrågan är ju en väldigt politiserad fråga, säger hon.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset