Riksdagsledamoten har vanvårdat sin lägenhet enligt föreningen.
Riksdagsledamoten har vanvårdat sin lägenhet enligt föreningen.

En bostadsrättsförening i Stockholm går nu till tingsrätten för att avhysa en boende i föreningen från sin bostadsrätt. Personen som äger lägenheten jobbar som riksdagsledamot för ett av landets största partier och har ägt lägenheten i tio år, som Hem & Hyra var först att skriva om.

I en stämningsansökan till tingsrätten, som Metro tagit del av, skriver bostadsrättsföreningen att de sökte riksdagsledamoten för att få tillträde till dennes lägenhet i samband med ett värme- och ventilationsprojekt som skulle utföras i lägenheten under förra året. Föreningen sökte mannen mer än en handfull gånger både via telefon och mejl, liksom lämnade påminnelser i den boendes brevlåda. Trots det återkom aldrig riksdagsledamoten till föreningen, som heller inte lyckats få tillträde till lägenheten.

När föreningen i mars 2018, genom ansökan om särskilt handräckning hos Kronofogden, tillslut lyckades få tillträde till lägenheten, kunde det konstateras att lägenheten var överbelamrad med saker och att det förekom stora mängder ohyra i lägenheten, som Hem & Hyra var först att skriva om.  Föreningen beskrev det hela som att det hade utvecklats tusentals larver men också olika typer av insekter, såväl döda som levande, i lägenheten.

Dessutom upptäckte de att medlemmen inte återställt badrummet efter en vattenskada år 2015, varför det fortfarande var betongrent och obrukbart.

LÄS MER:Här är riksdagsledamöternas förmåner – från gratis bostad till guldkort på SJ

I ett brev som skickades till riksdagsledamoten tidigare i år, krävde föreningen att hela lägenheten skulle saneras och badrummet åtgärdas. I samma brev uppmanade de personen att sluta med vanvården av lägenheten.

Efter en besiktning av lägenheten i april månad kunde det konstateras att ingen förändring var gjord. Nu säger bostadsrättsföreningen upp bostadsrättsinnehavaren ”för omedelbar förflyttning”.

I stämningsansökan skriver föreningen att bostaden är vanvårdad och en sanitär olägenhet, liksom att lägenheten har ett ”icke brukbart badrum”.

”Stora brister finns i lägenheten så som skadedjur, stora mängder sopor och tillhörigheter, badrummet är utrivet och ej brukbart”.

LÄS MER: 38 partier slåss om platserna i riksdagen – här är hela listan

Bostadsrättsföreningen har listat grunderna för avhysningen, som uppges vara på grund av:

  • NN genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten.
  • NN har vanvårdat lägenheten och åsidosatt sin skyldighet att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick vid användning av lägenheten
  • NN har inte frivillig lämnat Föreningen tillträde till lägenheten för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

LÄS MER: Rensade inte golvbrunn – förlorar lägenheten

Enligt Bostadsrättslagen är det bostadsrättsinnehavarens skyldighet att vid bostadsrättens begagnade iaktta allt som fordras för bevarande av sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt att undvika vad som kan störa kringboende.

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset