Bilden är tagen från en ett så kallat socialt experiment som 2015 genomfördes av den libanesiska organisationen KAFA.
Bilden är tagen från en ett så kallat socialt experiment som 2015 genomfördes av den libanesiska organisationen KAFA.

En serie satiriska bilder har under veckan spridit budskapet att Sverige är ett av få länder där en myndig make kan söka barnbidrag för sin minderåriga maka. Men enligt lagen är det barnet själv som får ta del av barnbidraget om denne är gift.

”Sverige måste vara det enda landet i världen där man kan få barnbidrag för sin fru. Det kan vi tacka vår ”feministiska” regering och den ryggradslösa opposition för.” Så löd texten i ett sarkastiskt inlägg som publicerades i den stora Facebookgruppen ”Stå upp för Sverige” under söndagen, och fått över 7 000 interaktioner. Samma budskap har även fått stor spridning på andra platser på Facebook.

Budskapet har spridits vidare tillsammans med en bild på en äldre man och en liten flicka, båda i vigselklädsel. Bilden är tagen från en ett så kallat socialt experiment som 2015 genomfördes av den libanesiska organisationen KAFA, som arbetar mot barnäktenskap, och är alltså inte en skildring av ett riktigt barnäktenskap.

LÄS MER: Inget totalförbud mot barnäktenskap

Inläggen är med största sannolikhet en kommentar till det delbetänkande om att begränsa möjligheterna för att erkänna utländska barnäktenskap som presenterades av regeringens utredare Mari Heidenborg tidigare i december. Förslaget innebär en skärpning av den nuvarande lagstiftningen som kom på plats under 2014, men innebär fortfarande att barnäktenskap som ingåtts med barn som fyllt 18 när de kommer till Sverige kan erkännas.

– Det skulle riskera att komma i konflikt med Europakonventionen om rätt till liv och privatliv, sa Mari Heidenborg då.

Inte heller äktenskap mellan EU-medborgare från länder där 16-åringar får gifta sig kommer påverkas om utredningens förslag går igenom.

Så, hur ser det ut i dessa fall, där barn som har rätt till barnbidrag är gifta med en myndig person och bor tillsammans med denne?

Rätten till barnbidrag regleras i Socialförsäkringsbalken, där det står klart att allmänt barnbidrag ges till varje barn fram tills dess att barnet fyllt sexton år. Föräldrarna till en omyndig person är i regel de som får bidraget. Men i Socialförsäkringsbalken framgår det också att barn som är myndiga eller gifta själva är de som får bidraget.

”Barnet som är gift får barnbidraget självt om det inte förekommer andra särskilda skäl för att inte betala ut till barnet, exempelvis om socialnämnden begär det eller så. Jag vet inte om det finns några sådana här fall eller inte men om det finns så är de antagligen relativt få”, skriver Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson, på försäkringskassan i ett mejl till Viralgranskaren.

Så är även fallet om barnet är gift och föräldrarna finns att tillgå, enligt Löfgren.

Det är alltså inte den myndige parten som formellt sett ansöker och får barnbidraget i fall där denne är gift med en minderårig som har rätt till barnbidrag, utan den minderårige själv. Det betyder dock förstås inte att det är otänkbart att den myndige parten på något sätt får ta del av dessa pengar.

Lagändringen som syftar till att ytterligare begränsa möjligheterna till barnäktenskap föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, och kommer bara påverka personer som kommer till Sverige efter det datumet. Förslaget som det ser ut idag är dock hårt kritiserat, och flera politiker och instanser ser hellre ett totalförbud.

LÄS MER: Nu kan barnäktenskap totalförbjudas – men vad säger den nuvarande lagen?

Fakta: Barnäktenskap i Sverige

Skyddet mot tvångs- och barnäktenskap stärkes den 1 juli 2014, bland annat genom att man införde brotten äktenskapstvång och vilseledande tvångsäktenskapsresa i brottsbalken. Man tog också bort möjligheten för barn att få dispens för att få gifta sig och begränsade möjligheten för att erkänna barnäktenskap om dessa ingåtts av parter med anknytning till Sverige. Denna lagändring kom dock inte att innebära  slutet för barnäktenskap i Sverige.

I en rapport från mars 2016 lyckades Migrationsverket identifiera 132 barn i 80 kommuner som uppgett att de är gifta, en siffra som enligt rapporten var högre än vad man trott. Dessutom är mörkertalet stort, och rapporten inkluderar inte gifta barn som fortfarande bor hos sina föräldrar. Av de gifta barn man lyckades identifiera var majoriteten 16 eller 17 år gamla, men totalt 14 flickor var 14 eller 15 år gamla. I de flesta fallen hade barnen placerats med sina vuxna ”makar”, någonting som väckt mycket kritik. In en analys Socialstyrelsen presenterade i november och där man intervjuat 10 kommuner beskriver man att många kommuner tycker det är svårt att bedöma vilken placeringsform som är bäst för barnen i sådana situationer, särskilt eftersom många av de gifta barnen själva har barn.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset