Trafiken väller fram på Essingeleden genom Stockholm. Men om några år kan bilister som ska norrut på E4:an ta den nya vägen med tunnlar genom och en
Trafiken väller fram på Essingeleden genom Stockholm. Men om några år kan bilister som ska norrut på E4:an ta den nya vägen med tunnlar genom och en

Miljarder satsas på nya trafiklösningar i Stockholm, Göteborg och Skåne. Här är de stora planerna ut för de kommande tolv åren.

Sveriges vägar och järnvägar planeras tolv år i taget. Nyligen klubbade regeringen infrastrukturplanen för  åren 2018–2029.

– Men det är alltid osäkert vad som händer de fyra sista åren i planen, säger Katarina Wolfram, kommunikatör på Trafikverket i Göteborg.

Infrastrukturplanen revideras vart fjärde år, och anpassas till nya krav och behov.

Planerna känns ofta abstrakta och avlägsna när projekten börjar diskuteras. Men för många bilister och tågresenärer i Stockholm, Göteborg och Skåne har projekt som ältats i årtionden nu börjat dyka upp i verkliga vardagen.

Politisk stridsfråga

För Stockholmaren är det främst den gamla politiska stridsfrågan Förbifart Stockholm som börjar bli påtaglig. Grävskoporna härjar för fullt vid vid Kungens kurva med omnejd.

Förbifarten ska framför avlasta Essingeleden och leda E4-trafiken genom Stockholm i en vidare ring.

– Förbifart Stockholm är nog den förändring i infrastrukturplanen som kommer att märka mest fram till 2025, säger Josefin Sundberg, kommunikatör på Trafikverket i Stockholm.

Till Förbifart Stockholm ansluts även en halv ringväg vid Kungens kurva, Tvärförbindelse Södertörn, som ska underlätta för trafiken från Nynäshamn och nya Norviks hamn.

Godstrafik från hamnarna

– Det är mycket tung godstrafik som kommer från hamnarna där, förklarar Helena Sundberg, kommunikatör för regionala frågor på Trafikverket i Stockholm..

Men även järnvägstrafiken finns med i infrastrukturplanerna för Stockholmsområdet.

– Mälarbanans utbyggnad till fyra spår kommer att få stor betydelse. Där görs 340 000 resor om dagen, främst till och från orter i länet som Järfälla, Barkaby, Jakobsberg, Solna och Sundbyberg. Tågen är väldigt fulla i högtrafik, och nuvarande spår ger ingen möjlighet att utöka, förklarar Helena Sundberg.

LÄS MER: Beskedet: Pendeln stängs av varje sommar – i tio år

Även upprustningen och ombyggnaden av Stockholms centralstation tror Helena Sundberg kommer att märkas för resenärerna, som bland annat kommer att få trevligare perronger och färre trappor att släpa väskor i.

LÄS MER:  Frågor och svar om Förbifart Stockholm – det här behöver du veta

Stora trafiksatsningar i Skåne

Fyrspårig och nedsänkt järnväg Södra stambanan Malmö-Lund.
Spåren grävs ner 4 till 8 meter genom Åkarp och Hjärup.  Minskar bullret och gör att kommunerna kan bygga anlägga gator och andra övergångar utan bomstopp.
Spårbygget innebär att nya tillfälliga spår anläggs vid sidan om de gamla, som grävs upp. Marken schaktas bort och de nya nedsänkta spåren läggs på plats. Projektet ska vara klart 2024.

Andra stora satsningar:

E22, från Trelleborg till Norrköping via Malmö, Lund, Kristianstad, Blekinge, Kalmar och Västervik.

Vägen som korsar Skåne diagonalt får delvis motorvägsstandard på några korta sträckor.

Vid Lund byggs vägen ut med fler filer och får ny på- och avfart vid Ideon.

På andra olycksdrabbade sträckor som Hörby-Fogdarp vill Trafikverket göra om 2-1-vägen till motorväg.

Källa: Trafikverket

Stora trafiksatsningar i Stockholm

Förbifart Stockholm. 21 kilometer varav 18 i tunnlar. De två parallella tunnlarna blir Sveriges längsta, och innebär att 19 miljoner ton berg måste sprängas och fraktas bort.

Leder E4-trafiken från Kungens kurva till Häggvik via Lovön. Ska avlasta Stockholms innerstad och Essingeleden. Förbifarten får sex nya trafikplatser ovan jord.

Kostar 28 miljarder, varav 80 procent finansieras med trängselavgifter.

Beräknas öppnas för trafik 2026.

 

Mälarbanan: Järnvägen från city till Barkaby får fyra spår hela vägen. Beräknas bli klar 2030.

 

Tvärförbindelse Södertörn: Motorväg som ansluter södra Stockholmsregionen med hamnar till E4 vid Kungens kurva.

Källa: Trafikverket och Wikipedia

Stora trafiksatsningar i Göteborgsområdet

Västsvenska paketet kostar 34 miljarder (varav 14 miljarder ska komma från trängselavgifter).

Paketet består av:

Marieholmstunneln, sänktunnel i Göta älv.

Hisingebron som ersätter den centrala Göta älvsbron.

Västlänken, en järnvägstunnel under centrala Göteborg som mött stort lokalt motstånd och blir en av höstens lokala valfrågor. Ett nytt parti har bildats med tunnelstopp som främsta valfråga.

Motståndarna månar bl a om träd och stadsmiljöer där nya tågstationer planeras.

Trafikverket menar att tunneln behövs för att öka kapaciteten på Göteborgs station, som får genomfartsspår. Idag är stationen en så kallad säckstation.

Västsvenska paketets projekt ska vara klara 2028.

Källa: Trafikverket och Wikipedia

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset