När 2016 blir till 2017 tar många tillfället i akt och försöker åstadkomma en förändring i livet.
När 2016 blir till 2017 tar många tillfället i akt och försöker åstadkomma en förändring i livet.

Nästan tre av fyra svenskar kommer inte att avge något nyårslöfte i år. Det visar en undersökning från Yougov, som är gjord på uppdrag av Metro. Samma undersökning visar att motionera mer är det vanligaste nyårslöftet bland både män och kvinnor.

Snart är det dags att vända blad och ringa in det nya året.
För många kan det innebära en nystart. En chans till att förändra sig själv och sitt liv och därför väljer många att avge nyårslöften. Enligt psykologen Alexander Rozental på Stockholms universitet finns det två stora studier som visar att avge ett nyårslöfte ökar sannolikheten att lyckas med en förändring.

– Efter ett halvår håller 46 procent av de som använt ett nyårslöfte fast vid vad de har lovat, jämfört med fyra procent hos de som bara överväger en förändring. Det finns dock inget magiskt med att det sker just då vid nyårsaftonen, men eftersom det är en så tydlig övergång mellan gammalt och nytt så tar många tillfället i akt, säger han.

Det finns dock en risk med ogenomtänkta nyårslöften. Vissa väntar till sista stund och har då inte hunnit fundera på vad de vill åstadkomma och hur det ska gå till.

– Det kan leda till att vi väldigt snabbt misslyckas eller struntar i att komma igång, något som skulle kunna påverka tilltron till sin egen förmåga. Med andra ord, vi klandrar lätt oss själva när det kanske egentligen beror på dåliga förberedelser, säger Rozental.

LÄS MER: Så ser din julmat ut – innan den behandlas

Yougovs undersökning visar att 12 procent kommer att avge ett nyårslöfte, medan 14 procent svarar ”vet ej”.
Av kvinnorna svarar 13 procent ja och av männen svarar 10 procent ja. Det är främst åldersgruppen 18-34 som avger nyårslöften, 20 procent.

Psykologen tipsar: Så håller du fast vid nyårslöftet

1. Planera
”Det bästa är att sätta sig ned i lugn och ro innan tolvslaget och skriva ner vad man vill uppnå på det nya året och om det går att bryta ner i mindre delar. Ofta är våra nyårslöften väldigt stora och vagt formulerade, till exempel att må bättre. Utan att ha formulerat de steg som krävs misslyckas vi dock lätt, så det är värt att lägga lite tid på att fundera över om det krävs några delmål.”

2. Förberedelser
”Det är bra att underlätta för sig själv dagen efter den 31 december, exempelvis att ta bort allt som påminner om den gamla ovanan och lägga fram alltsom krävs för den nya vanan. Om man ska sluta röka så bör man alltså slänga askoppar, cigarettpaket och tändare i god tid innan, eller att man har köpt träningskläderna och gymkortet som krävs för att komma igång med träningen.”

3. Involvera andra
”En annan sak som förbättrar chanserna är att involvera andra i sin förändring, till exempel vänner, familj eller kollegor som kan ge en stöttning och uppmuntran när det går dåligt eller trögt.”

Alexander Rozental

Av de som hade nyårslöfte i fjol höll 38 procent vad de lovade helt och hållet, medan 49 procent delvis höll vad de lovade. Endast 13 procent svarade att de inte höll sitt löfte. Enligt Alexander Rozental håller 71 procent fortfarande fast vid sitt löfte efter en vecka, och efter ett halvår är den siffran 46 procent.

– Många lyckas med andra ord att fortsätta med vad de har lovat sig själva. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte sker utan snedsteg. Det intressanta är de som ser dessa händelser som just bakslag, alltså enstaka misstag som man kan lära sig något av, lyckas också hålla sina nyårslöften bättre, säger han.

– Så det är inte snedstegen som avgör om vi lyckas med våra löften, snarare hur vi hanterar dem.

Vilka är då de vanligaste nyårslöftena? En del av de tillfrågade har fler än ett löfte, men främst handlar det om att motionera mer, 40 procent, och att gå ner i vikt, 31 procent.

Vilka löften en väljer att avge kan också skilja sig beroende på kön.

– Enligt studier som gjorts väljer kvinnor i större utsträckning sådant som handlar om hälsa, utseende och mående. Det har dock nog mer att göra med vilka förväntningar som ställs på respektive kön rent generellt i samhället snarare än något som skulle ha att göra med kön i sig, säger Alexander Rozental.

LÄS MER: Så många svenskar skulle vilja slippa julen

Svenskarnas vanligaste nyårslöften

1. Att motionera mer, 40%
2. Att gå ner i vikt, 31%
3. Att spara mer pengar, 26%
4. Att tjäna mer pengar, 25%
5. Annat, 22%
6. Att resa mer, 17%
7. Att få mer tid till familj och vänner, 16%
8. Att sluta röka, 12%
9. Att byta jobb, 10%
10. Att hitta en partner & Vet ej, 7%

YouGov

Så gick undersökningen till

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 16-20 december 2016. Sammanlagt har 1 518 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor från 18 år och uppåt. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset