Under onsdagen släppte Arbetsförmedlingen sin årliga rapport om inom vilka yrken det råder störst och minst brist på människor och var framtidsutsikterna är som bäst. Med Metros unika sammanställning kan du se precis hur det ser ut inom din bransch.

Claudio Bresciani/TT

Jobbtillväxten är stark och under 2015 ökade antalet sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år med 63 000 personer jämför med året innan. Jobbtillväxten ser ut att fortsätta vara god även 2016. Det visar Arbetsförmedlingens årliga sammanställning om hur jobbtillväxten ser ut att bli i framtiden, och som släpptes under onsdagen.

Men även om jobbtillväxten är god är det många yrken som inte är en bra framtidssatsning. Det finns ett stort överskott av fotografer, journalister, informatörer, vaktmästare och parkarbetare. Och jobben där ser inte ut att bli fler.

Är det istället så att du planerar att bli sjuksköterska, it-arkitekt, systemutvecklare, läkare eller lärare kommer du ha lätt att få jobb i framtiden.

Inom privat sektor finns det en stark efterfrågan generellt, men det råder ingen större brist på arbetskraft. Inom offentlig sektor är arbetsbristen dock hög och ökande. Störst överskott finns inom området kultur, media och design där konkurrensen om de få lediga jobben är hård eller mycket hård för alla jobb inom branschen.

En av de stora nyheterna i årets rapport är att chansen att få jobb som socialsekreterare är betydligt bättre, bland annat på grund av antalet asylsökande. Det innebär också att de som söker jobb som lärare, inom omsorg och hälso- och sjukvård har goda chanser att få jobb.

I diagrammet nedan kan du se hur stor chansen är att få jobb inom just ditt yrke. Ju högre siffra desto bättre chans. Notera att siffran är ett index, och inte faktiska siffror.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Jobb