Riksdagsledamoten Rickard Nordin tycker att e-sport ska likställas med övrig idrott.
Riksdagsledamoten Rickard Nordin tycker att e-sport ska likställas med övrig idrott.

Centerpartiets kommundagar drar igång under fredagen. Här är 6 motioner som riksdagsledamöter för partiet har skickat in under 2016 – som du förmodligen inte hört talas om.

Mer fjärrundervisning i skolan! Daniel Bäckström och Per Åsling, riksdagsledamöter

Allt fler skolor på gles- och landsbygd stängs igen och ungdomar som bor i områdena får allt längre att åka till skolan. Det menar Daniel Bäckström och Per Åsling, som ser lösningen i modern teknologi, i form av fjärrundervisning.

”Fjärrundervisning är idag inte tillåtet i grundskolan annat än gällande undervisning i modersmål, samiska i samiska skolan, moderna språk och teckenspråk. Det är alltså olagligt att i grundskolan bedriva fjärrundervisning i alla andra ämnen som barn förväntas tillgodose sig”, skriver de.

Och visst har de båda Centerpartisterna anledning att vara hoppfulla. Regeringen meddelande nämligen i december att de tillsatt en utredning.

– Vi är angelägna om att underlätta för fjärrundervisning, har Helene Öberg (MP) tidigare sagt till Sveriges Radio.

Förenkla körkortsprovet– för killarnas självkänsla. Staffan Danielsson och Daniel Bäckström, riksdagsledamöter

Att klara teoriprovet för att få det efterlängtade körkortet är för svårt, enligt Staffan Danielsson och Daniel Bäckström. De menar att unga killar, som inte vill annat än att ta körkort, har stora svårigheter att klara provet.

”Bilen och körkortet kan betyda mycket för deras identitet och självkänsla”, skriver de i motionen.

Förhoppningen är att Trafikverket ska göra frågorna mer renodlade och mindre ”kitsligt” utformade, samt att fler ska få chansen att göra proven muntligt efter ett antal misslyckade försök.

LÄS MER: Förbjud hög musik i bilar – här är 12 riksdagsmotioner du förmodligen inte hört talas om

Tillåt gårdsförsäljning av öl och vin. Kerstin Lundgren, riksdagsledamot

Norska producenter har sedan 2012 kunnat sälja vin och öl med en alkoholhalt på max 4.7 procent. Kerstin Lundgren vill att Sverige tar samma steg.

”Självklart har även svenska lantbruksföretag stora möjligheter att utveckla turistprofilen och stärka Sverige som upplevelseland och matland”, skriver hon.

Regeringen har tidigare utrett frågan, utan att komma fram till något resultat, och Kerstin Lundgren är inte ensam om förslaget. Tina Ghasemi (M) och Sten Bergheden (M) har tidigare skrivit motioner i samma syfte.

Likställ e-sport med övrig sport. Rickard Nordin, riksdagsledamot 

Det är inte bara aktiva e-sportare som vill se sporten erkännas. Även Rickard Nordin är på samma linje.

”E-sporten fyller många sociala funktioner som sporten också gör: e-sport är ett sätt för unga att träffas, lära sig samarbeta och utvecklas i grupp”, skriver han bland annat.

Nordin hävdar också att e-sporten har en rad hälsofördelar i form av förbättrat minne, kognitiv förmåga och problemlösning.

I en debattartikel i Metro har generalsekreteraren Stefan Bergh skrivit vad som krävs för e-sporten ska få ta plats i Riksidrottsförbundet. Bland annat måste det finnas ett förbund som bedriver och administrerar idrott, och som består av 25 medlemsföreningar med minst 1 500 medlemmar. Berghs debattartikel var ett svar till Emil ”HeatoN” Christensens text ”Riksidrottsförbundet, erkänn e-sporten som en sport”.

Låt alla använda SVT:s material. Per-Ingvar Johnsson, riksdagsledamot

SR, SVT och Utbildningsradion ska göra sitt journalistiska material tillgängligt för alla att använda, det tycker Per-Ingvar Johnsson.

”För det demokratiska samtalet är kvalitativa nyheter och spridning av både klassisk och ny kunskap avgörande”, motiverar han.

Johnsson argumenterar vidare för att det är folket som finansierar Public service. Han är dock ensam om åsikten och att mediehusen skulle släppa allt sitt material för fri användning är i nuläget långt ifrån verklighet.

Folk kan dricka mer när de kör båt. Johan Hedin, riksdagsledamot

Gränsen för sjöfylleri är densamma som för rattfylleri, 0.2 promille. Det tycker Johan Hedin borde ses över.

”Det är inte alldeles självklart att en strikt promillegräns stärker säkerheten till sjöss. Det är inte heller alldeles självklart att en sådan gräns ska vara samma som den för bilkörning”, skriver han.

Hedin motiverar sitt förslag med att båtlivet är en viktig del av semester och avkoppling för många och att skillnaderna mellan att köra bil och att åka båt är stora.

”På vägen möter man långtradare och reaktionerna måste vara blixtsnabba när ett barn springer ut i gatan efter en boll”.

LÄS MER: L-motion om Aleppo godkänns inte

Det här är kommundagarna

Under Centerpartiets kommundagar träffas ledande företrädare i kommuner, landsting och regioner. Det finns tillfälle för företag och organisationer att träffa partiets ledare och det arrangeras en utställning. Kommundagarna pågår 3-4 februari i Göteborg.

Källa: Centerpartiet

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset