I Göteborgsförorten Gårdsten använder förskoleklassen på Långmosseskolan Metro som undervisningsmaterial. ”I stället för konstlade läsövningar i textböcker använder vi en riktig tidning som väcker deras kunskapslust”, säger läraren Anna Elias.

Anna Elias, har arbetat som förskollärare på Långmosseskolan i Göteborgsförorten Gårdsten i nästan tio år – en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs tre. I hennes klass pratar bara en av de 22 sexåringarna svenska hemma, vilket ställer höga krav på undervisningen.

För att öka barnens förmåga att använda svenska språket och att utveckla sin läs- och skrivförmåga använder hon sig av Metro i klassrummet.

– Metro är ett utmärkt sätt att använda i ett pedagogiskt syfte när det gäller språksamtal och grundläggande läsinlärning. Barnen ser ju tidningen på bussen, i Angered centrum, i hemmet och tycker att det är jättespännande att samtala kring innehållet, berättar Anna Elias.

En gång i veckan väljer hon ut en barnanpassad artikel i tidningen som hon visar upp på en storbildskärm. Ämnet i artikeln diskuteras i klassen och väcker alltid nya frågor. Vissa barn kan läsa enklare ord, andra kan läsa hela meningar medan några inte har startat sin läsutveckling än.

– I stället för konstlade läsövningar i textböcker använder vi en riktig tidning som väcker deras kunskapslust. Språket är ju en förutsättning för integration och i vårt viktiga arbete att ge barnen de bästa förutsättningarna att lyckas under sin skoltid, säger Anna Elias.

För sex år sedan fick Anna Elias språkpriset Ulla-Britta Bruuns stipendium – för sitt språkutvecklande arbete i förskoleklass. Hennes arbete med "Metro-samtal" är en utveckling av detta språkpris.

Det första skolåret kan betyda mycket för ett barns fortsatta skolgång, inte minst i flerspråkiga områden som Gårdsten, menar Anna Elias. Hon vill därför slå hål på den alltför vanliga myten att inlärningen börjar ”på riktigt” i årskurs ett och att förskolan inte är så viktig.

– Det står tydligt i vår läroplan alla barn oavsett var de befinner sig har rätt att utvecklas. Jag önskar att fler lärare upptäckte att det finns oändligt med pedagogiska möjligheter i material som kanske inte förknippas med skolan. Ett sådant utmärkt material är tidningen Metro.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Skola