Malignt melanom fortsätter att drabba tusentals svenskar varje år. Och insjuknandet varierar i landet.

TT

Tusentals svenskar drabbas av malignt melanom varje år.

Hudcancer är den cancerformen som ökar mest i Sverige och tusentals svenskar insjuknar i sjukdomen varje år. Den allvarligaste formen är malignt melanom, en sjukdom som konstaterades hos 3 358 svenskar 2013, enligt statistik från Socialstyrelsen.

LÄS MER: Här är ställena där vi oftast får hudcancer

Ungefär lika många kvinnor som män drabbas, men insjuknandet i varierar i landet. Sett till andelen sjukdomsfall per invånare toppar Kalmar län, där 98 per 100 000 invånare fick diagnosen malignt melanom 2013. På andra plats hamnar Halland på 93, följt av Västra Götaland med 89 sjukdomsfall per 100 000 invånare.

– Med stor sannolikhet beror det på att det är kustnära regioner söderöver där man har fler soltimmar. Man vet att folk som är ute mycket i solen har en ökad risk för att drabbas av hudcancer, säger Britta Hedefalk, sakkunnig om hudcancer vid Cancerfonden.

Lägst andel sjukdomsfall har Norrbotten, där "bara" 39 nya fall av malignt melanom upptäcktes per 100 000 invånare under 2013.

Många gånger tar det tid att utveckla hudcancer, och en orsak till att antalet fall har ökat i Sveige de senaste åren är vårt ivriga solande på 60-, 70- och 80-talen, då man trodde att det var hälsosamt att sola.

LÄS MER: Soldyrkaren Glenna fick hudcancer – blev bara 26 år gammal

Men även vårt flitiga utlandsresande påverkar statistiken. 

– Många av oss har råd att åka till varma länder där vi ligger och pressar våra bleka vinterkroppar. Men vårt ljusa nordiska skinn är inte gjort för att vara i solen mer än under våra sommarmånader, säger Britta Hedeflak, som påpekar att hudcancer är en lika onödig sjukdom som lungcancer. 

– Det är en sjukdom som är så otroligt starkt kopplad till solen och ett beteende som vi skulle kunna ändra. Men till skillnad från rökning går det att förklara vårt beteende. Solen är ju livgivande och glädjerik, och det ska den vara. Men i skuggan mellan klockan 11 och 15, säger Britta Hedefalk.

LÄS MER: Solskyddsfaktorn lurar dig: Ger oss falsk trygghet

För det bästa sättet att skydda sig från hudcancer är att minimera exponeringen av sol, med hjälp av framförallt tre saker. 

– Skugga, kläder och hög solskyddsfaktor i riklig mängd, säger Britta Hedefalk.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset