Antalet viltolyckor och vilka djur som är inblandade skiljer sig mycket åt mellan länen. En generell trend är dock att allt fler svenskar får böter för att inte ha anmält en viltolycka i tid.

Antalet anmälda viltolyckor ökar i Sverige. 

Efter att under många år ha legat stadigt mellan 33 000 och 35 000 olyckor
årligen, skedde en ökning 2008 och sedan dess
har antalet legat mellan 40 000 och 47 000 per år.

– Till viss del kan det bero på att vi har gått ut hårt med anmälningsskyldigheten och att allt fler lagförs för att ha anmält för sent. Då ökar benägenheten att anmäla och vi kommer kanske lite närmare sanningen om antalet olyckor, säger Lars Sävberger, kommissarie vid Rikspolisstyrelsen och verksamhetsledare för Nationella Viltolycksrådet.

Nästa vecka är det dags för den nationella vilt-olyckskampanjen och i år är fokus på just personligt ansvar.

– Dels är man skyldig att anmäla till polisen om man har sammanstött med ett vilt djur, dels har man även ett personligt ansvar i den mening att man måste tänka på att det finns vilt ute på våra vägar, säger Lars Sävberger.

Det finns ingen exakt tidsram inom vilken man måste anmäla viltolyckan till polisen, men det ska göras snarast möjligt. Om anmälan kommer in för sent döms man till att betala dagsböter.

– Hur mycket böter man får beror ju på vad man tjänar. Men det finns till exempel fall där man fått betala 14 000 kronor för att inte ha anmält en kollision med ett rådjur.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset