Att få börja på gymnasiet inte längre en självklarhet. Allt fler elever är obehöriga.

En liten bråkdel av landets alla högstadieskolor klarar att ge alla sina elever möjligheten att välja bland samtliga gymnasieprogram. Bara i 78 av över 1 600 skolor hade alla niondeklassare godkänt i tillräckligt många ämnen, visar TT:s sammanställning.

I Stockholm ligger Råg-svedsskolans elever sämst till. Där kan bara var tredje söka gymnasiet. Detta beror enligt rektor Ingalill Hägglund på nyanlända elever.
–  Vi hade en ökning av elever som kom till Sverige och direkt hoppade in i årskurs nio, då är det inte så lätt att uppnå målen och få godkänt, säger Ingalill Hägglund.
– Vi har satt in extra resurser och försöker skräddarsy varje elevs utbildning för att de ska kunna börja gymnasiet, säger hon.

Sammanställningen vi­sar att i 36 av skolorna var 40 procent eller fler av eleverna inte alls behöriga till gymnasiet.
– Några av skolorna har säkert så låg kvalitet att kommuner och Skolinspektionen borde fundera på om de ska finnas kvar,  säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).
När kommer då utvecklingen att vända?
– Vi ska i vinter be en expertgrupp att titta på hur lång tid det tar innan alla våra åtgärder har effekt. Bara att ge alla som undervisar i matte fortbildning tar några år, säger Björklund.
 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset