Förra året betalade Stockholms läns landsting nästan 24 miljoner kronor för att göra 6 000 hembesök per år. Men i själva verket gjorde jourläkarbilarna bara 3 500 hembesök. Ambulanssjukvårdaren Håkan är trött på pengaslöseriet

Alamy/Privat

Håkan Carlsson vill att jourläkarbilarna ska åka på fler hembesök.

Ambulanssjuvårdaren Håkan Carlsson, 46, är kritiskt till att jourläkarbilarna åker ut på så få uppdrag.

– Ofta när vi har åkt ut på något och velat ha ut en jourläkarbil istället för att patienten ska behöva åka till akuten har det varit svårigheter att få ut dem, säger han.

Jourläkarbilarna har i uppdrag att göra hembesök när vårdcentralerna stängt. De ska också tillhandahålla med konsultationer via vårdguiden. SOS alarm kan också välja att skicka en jourläkarbil i stället för en ambulans för att patienten ska få vård hemifrån alternativt om abulanspersonalen behöver stöd på plats.

LÄS MER: Läkemedelsföretag finansierar vården

Håkan har jobbat som ambulanssjukvårdare 26 år och han tror att trycket på akutmottagningarna skulle kunna vara mycket mindre och vården till de som behöver stanna hemma bättre.

– Problemet är att jourläkarna säger nej till att komma trots att SOS-läkaren bedömer att de bör åka. Att de åker så sällan är dåligt för alla, på flera sätt; äldre och unga tvingas vänta länge på en akutmottagning, akutsjukvården belastas och man håller ambulanser upptagna längre än vad som behövs vilket gör att de inte är tillgängliga för de som verkligen behöver dem, säger han.

Peter Lundqvist är chef för Stockholms läns landstings enhet för allmänmedicin. Han känner igen den kritik som ambulanssjukvårdare har mot jourläkarbilarna.

– Vi får olika bilder i frågan men jobbar med att få samarbetet att fungera. Rutinen är den att om chefsläkaren begär ut en jourläkarbil ska de åka, säger han.

LÄS MER: Hon får mest vård – han får dyrast

Totalt står fem bilar redo och Landstinget betalar Curera 24 miljoner kronor för tjänsten och i fjol gjordes 3 500 hembesök. Men enligt upphandlingen ska jourläkarna åka på minst 6000 hembesök per år. I fjol kostade varje hembesök i snitt 6 857 kronor av skattebetalarnas pengar.

Varför uppnås inte miniminivån?

– Det har visat sig att mycket kan tas via telefon i form av medicinska telefonkonsultationer. En annan orsak är att de hembesök som skulle göras på uppdrag av läkare och sjuksköterskor på SOS- alarm är betydligt färre än vad som var planerat. Det finns en tröghet med att få de rutiner som har tagits fram mellan SOS- alarm och jourläkarbilarna att fungera, säger Peter Lundkvist.

Vad gör ni för att minska skatteslöseriet?

– Vi ser att den här verksamheten måste bedrivas på ett annat sätt och nu pågår en utredning när vi inom kort kommer ta fram ett förslag om förändrad organisering av jourläkarbilarna. De kommer att vara kvar men får återkomma om det kommer inkludera en ny upphandling, säger Peter Lundkvist.

LÄS MER: Patientens röst om vården ska höras

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset