Vänsterpartiet är positivt men Folkpartiet sågar regeringens budget. "Det är en idélös budget som hotar både jobb och ekonomi", säger FP:s Erik Ullenhag.

Det mest häpnadsväckande, enligt FP:s ekonomiskpolitiske talesperson, är att regeringen inte tror på sin egen politik och att man presenterar glädjekalkyler som kan leda till stora underskott.

– Vi behöver fler jobb och färre sjukskrivna, men regeringens slår till med 40 miljarder i skattehöjningar, varav 90 procent slår mot jobb och tillväxt, säger Ullenhag.

Höjer trösklarna

Enligt Ullenhag så visar regeringens egna siffror att den potentiella sysselsättningsgraden, det vill säga effekterna av politiken och inte konjunkturen, faller. Arbetslösheten beräknas bli 6,2 procent 2019. 2020 ska den vara lägst i Europa, enligt regeringens mål.

– Det ska jämföras med Tysklands fem procent. Sannolikheten att man på ett år går om Tyskland får nästan bedömas som obefintlig, säger Ullenhag.

En annan kritik från FP är att regeringens politik höjer trösklarna in på arbetsmarknaden. Det behövs ökad löneflexibilitet, lägre skatt på arbete och en mindre strikt arbetsrätt, enligt Erik Ullenhag.

Han anklagar också regeringen för att underfinansiera budgeten genom att göra statiska beräkningar av effekten av inkomstskattehöjningar och höjd arbetsgivaravgift, liksom av effekterna av höjd a-kassa och slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Bara inkomstskattehöjningarna är överskattade med tre miljarder kronor, enligt Ullenhag.

Fått igenom krav

Vänsterpartiet, däremot, välkomnar budgeten.

- Vi har fått igenom de krav vi hade inför budgetförhandlingarna. Sen är det ingen hemlighet att vi hade velat se ännu större omfördelning med skatterna, säger partiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson (V).

Hon är glad över att fler nu får betala statlig skatt, det ökar progressiviteten i skattesystemet och ger mer resurser till välfärden, säger hon.

Centrala reformer i budgeten för Vänsterpartiet är fler jobb- och utbildningsplatser, snabbare etablering för nyanlända och investeringar i bostäder och infrastruktur samt välfärdsreformer.

M kritiserar

Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson hävdar att regeringen radar upp det ena skadliga förslaget efter det andra i budgeten. Och inget görs för att hejda kraftigt ökande kostnader för sjukförsäkring och integration och migration.

De skattehöjningar som läggs fram kommer att slå mot jobben och göra det svårare särskilt för utrikes födda och personer med lägre utbildning att få och behålla jobb eftersom det blir mindre lönsamt att använda sig av rut- och rotavdrag.

– Och det bir höjda inkomstskatter för över en miljon löntagare, säger Kristersson och hävdar att det i första hand handlar om personer i "helt vanliga inkomstgrupper".

– Jämställdhetsinsatsen från regeringen innebär att kvinnor får en mindre försämring än män, säger Kristersson.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Politik