Sedan den öppenpsykiatriska mottagningen lades ned på Hisingen är det både svårt att få tid – och rätt behandling, larmar patienter. En av dem är Jenny, 27, som nyligen försökte ta sitt liv efter att hon upplevde att hon inte kunde få samma behandling längre.

Lena Garnold

Jenny, 27, upplevde att hon inte kunde få samma behandling efter att psykvården på Hisingen lades ner. ”Det är jättemånga som har hamnat i kläm”, säger hon.

I månadskiftet augusti-­september 2013 lades den öppenpsykiatriska mottagningen på Hisingen ned. Patienter och resurser flyttades till mottagningar i  centrum och Frölunda.

Småbarnsmamman Jenny, 27, hade gått där en gång i  veckan i flera år med komplicerade psykiska problem och flera självmordsförsök bakom sig. 

Bland annat har hon tidigare fått kognitiv beteendeterapi, KBT, men det kan hon inte få nu, berättar hon.

– Det är jättemånga som har hamnat i kläm för det här, de har inte utbildning för behandlingar och skriver fel i journaler, säger hon.

Jenny ska även ha nekats att bli inlagd på ett behandlingshem, trots att hon är bevisat självmordsbenägen. Sedan flytten har hon fått två läkartider och endast en tid för samtalsterapi, berättar hon. 

Efter den långa väntan hade den nya terapeuten varit en man, något hon inte klarar av efter övergrepp från män.

– Det kändes som att de inte lyssnade på mig för fem öre, jag satt där och grät på mötet, så jag tog en överdos när jag kom hem.

Samtidigt väljer hon att berätta om händelserna för att fler ska våga säga ifrån – och för att väcka en debatt. Jenny planerar även att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

– För mig är det viktiga att det kommer ut, för många är så missnöjda och så ledsna. Det tog så lång tid innan jag fick hjälp och jag har gjort flera självmordsförsök, jag har legat i koma, i respirator och min mamma har sett mig mer eller mindre död. 

Sonny Wåhlstedt, ordförande för organisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), är inte förvånad över vad Petra har råkat ut för. 

Han menar att SU­-ledningen skär ner på behandlingen av ”folksjukdomar” som depression och ångest till förmån specialistvård inom exempelvis bipolär sjukdom – utan hänsyn till patienterna.

– När vi har varnat om detta, och vi representerar ändå 5 000 patienter i den här staden, så skiter man fullständigt i vad vi har att säga i de här frågorna, säger han.

Enkät: Psykvården blev sämre när den försvann från Hisingen

I en enkät berättar patienter om stressad personal och långa väntetider efter att psykvården försvann från Hisingen.

Enligt Martin Rödholm, verksamhetschef och chefsöverläkare för allmänpsykiatri i Centrum, Väster och Hisingen är det inte ett generellt problem att patienter inte kan erbjudas behandling som de tidigare har fått.

Men kapaciteten inom KBT och dialektisk beteendeterapi, DBT behöver utökas, vilket sker just nu.

– Det tar ett tag innan man får personer på plats och hittar rätt personer, och har man inte det så får man utbilda.

Inte heller väntetiderna ska ha blivit längre, menar han. Dock har fler mottagna remisser från vårdcentraler inneburit att patienter behöver skrivas ut tidigare.

Men i en enkätundersökning av NSPH berättar patienter om hur vården har försämrats sedan den försvann från Hisingen.

Stressad personal, långa väntetider, att mottagningen ligger för långt bort från patienterna, brist på kontinuitet och ofrivilliga utskrivningar är några av problemen som tas upp.

I enkäten med drygt 50 svarande, bland annat brukare och anhöriga, tyckte en övervägande majoritet att situationen har blivit sämre.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset