Forskarna blir alltmer säkra på att infektion med zikavirus kan resultera i mikrocefali – att barnet föds med för litet huvud.
Forskarna blir alltmer säkra på att infektion med zikavirus kan resultera i mikrocefali – att barnet föds med för litet huvud.

Det finns ett direkt orsakssamband mellan zikaviruset och fosterskadan mikrocefali. Det visar den första så kallade fall-kontrollstudien som nu publiceras i Lancet.

Forskarna blir alltmer säkra på att infektion av det myggburna zikaviruset hos gravida kvinnor kan orsaka mikrocefali, som innebär att barnet föds med för litet huvud.

Hårda bevis har dock saknats, men nu presenterar brittiska och brasilianska forskare den första fall-kontrollstudien och resultaten bekräftar sambandet.

I den aktuella undersökningen ingick alla barn som föddes med mikrocefali mellan 15 januari och 2 maj 2016 på åtta olika sjukhus i en region i nordöstra Brasilien. För varje fall valdes två matchade kontroller som bestod av de två första barnen som föddes utan mikrocefali följande morgon på ett av sjukhusen.

Preliminära resultat från studien, som presenteras i The Lancet Infectious Diseases, visar bland annat att 13 av 32 barn med mikrocefali hade laboratoriebekräftad infektion av zikaviruset i blod eller ryggmärgsvätska, något ingen av de 62 kontrollerna hade.

– En hög andel av mödrarna i båda grupperna hade zikavirusinfektion. Men när vi jämförde antalet bekräftade infektioner bland barnen, upptäckte vi att runt hälften av fallen med mikrocefali var infekterade, medan ingen av de friska kontrollerna var det, säger en av artikelns författare, Thália Velho Barreto de Araújo, till tidskriften.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset