En debatt om att höja priset på vatten har tagit fart. Bara amerikanarna slösar 6.4 biljoner liter dricksvatten om året.
En debatt om att höja priset på vatten har tagit fart. Bara amerikanarna slösar 6.4 biljoner liter dricksvatten om året.

Du kan ha hört det förut – en ganska kontroversiell idé om att priset på vatten är för lågt. Argumentet är: "De i världen som har sämst tillgång till vatten är ofta de som får betala mest.” Nu har debatten blossat upp igen.

Att ta betalt för vatten är en fråga som är känslig på flera sätt. Socialt, politiskt och ekonomiskt.

Nu har debatten om vattenförbrukning tagit fart igen – om det är dags att justera priset på vatten så att det bättre anpassas till förbrukningen och tillgången. Det skriver Yahoo News som tar upp frågan efter att både New York Times och The Economist publicerat texter i ämnet.

– Om du har ett lågt pris på en produkt så tenderar du att konsumera mer av den och brukar inte se den som viktig, sa Angel Gurría, generalsekreterare i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) till AFP, enligt Yahoo News.

En väldigt stor del av jordens vattenresurs slösas bort. Den största boven är jordbruket, skriver tidningarna.

Delstaten Kalifornien i USA har haft problem med kraftig torka. Det är också den enda delstat som inte haft reglering på hur mycket grundvatten som får pumpas upp ur privata brunnar, enligt The Economist.

”Kalifornien kan inte komma till rätta med problemet utan att ta rätt betalt och ta itu med de som konsumerar mest.”

Detsamma gäller för resten av världen, enligt debattörerna som är för ett högre vattenpris.

Det finns egentligen tillräckligt med vatten för att klara av världens behov, men då krävs det drastiska förändringar av hur vattnet används, hanteras och fördelas, enligt en rapport om vattensituationen som presenterades på världsvattendagen den 22 mars.

Den övervägande anledningen till att debatten tar fart är för att ”de i världen som har sämst tillgång till vatten ofta är de som får betala mest.”

2009 tog The Economist upp problemet med att jordbruksodlare slösar för mycket vatten. De tycker att man likt i Australien borde införa en slags kvot för hur mycket vatten som får slösas. Och om man måste gå över kvoten kan man köpa andelar av sin granne.

Vissa säger att en prissättning på vatten är detsamma som att tjäna pengar på naturen, medan andra säger att det inte finns något alternativ – med tanke på att FN uppskattar att världen kommer ha ett 40 procent globalt vattenunderskott 2030.

En del av kritiken i debatten kommer från frivilligorganisationer som jobbar för att få vatten och sanitet till de mest behövande. De menar att extra avgifter inte är rätt väg att gå för att komma åt vattenbevarandet.

Att höja priset skulle sätta press på företag att investera i mer vattensnåla system, skriver Yahoo News. Samtidigt säger en amerikansk undersökning (US Geological Survey) att amerikanerna slösar 6.4 biljoner liter dricksvatten om året.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset