Svar på Bodil Sidéns debattartikel i Metro (25/2). Redan vid den moderna demokratins grundande, i 1700-talets Frankrike, delades det styrande organet in i vänster och höger. Vänstern ville att allas röst skulle vara lika mycket värd och att den odugliga kungen skulle avsättas, medan högern ville behålla honom och därmed motarbeta jämställdhet, då det gynnade dem själva. Redan då stod vänstern för jämställdhet, medan högern stod för det motsatta, och det fortsatte de med under lång tid, fram till i dag.

Då är det väl inte så konstigt att feminism är något som förknippas med vänstern, och man kan knappast påstå att begreppet "kapats" av dem. Jämställdhet och socialism är praktiskt taget synonymer, så vilken feminism som än förespråkas av moderater kan uppenbarligen inte ha samma mening.

Det är ju något positivt att högern efter 50 år äntligen inser vikten av feminism, men de är fortfarande inte beredda att genomföra de nödvändiga handlingarna för att förverkliga den. Den samlade högern hade åtta år på sig att agera, men gjorde ingenting. Jag väljer istället att lägga mitt förtroende på de som har erfarenhet av arbete för jämställdhet, och det är vänstern.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset