Sverige och övriga Skandinavien har generellt sett bättre luft än övriga Europa, men i Stockholms innestad är luftkvaliteten i nivå med andra länders. Arkivbild.
Sverige och övriga Skandinavien har generellt sett bättre luft än övriga Europa, men i Stockholms innestad är luftkvaliteten i nivå med andra länders. Arkivbild.

Luftföroreningar ökar risken för högt blodtryck. Riskökningen är lika hög som för dem som lider av övervikt.

Sedan tidigare vet forskarna att luftföroreningar ökar dödligheten i hjärtsjukdomar.

En viktig riskfaktor för dessa sjukdomar är högt blodtryck. Efter att ha följt drygt 41 000 personer i fem till nio år i fem olika europeiska länder, däribland Sverige, kan nu forskare se att det finns ett tydligt samband mellan små luftpartiklar och högt blodtryck, skriver Svenska Dagbladet.

– Den (studien) ger ytterligare stöd för att se allvarligt på luftburna partiklar, säger Göran Pershagen, professor vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, till tidningen.

Under uppföljningstiden drabbades 6 207 av deltagarna av högt blodtryck. Studien, som presenteras i The European Heart Journal, visar att risken att drabbas stiger i takt med ökad exponering för små partiklar, så kallade PM2,5.

Enligt forskarna talar resultaten för att betydande hälsovinster kan uppnås om luftföroreningshalterna i Europa sänks.

– Sverige och de övriga skandinaviska länderna har i allmänhet mindre luftföroreningar än övriga Europa, men Stockholms innerstad låg närmare övriga länder, säger Göran Pershagen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset