Det finns stöd att få.
Det finns stöd att få.

Har du eller någon du känner utsatts för våld, hot eller andra former av övergrepp bör du alltid anmäl det till polisen. Det finns även en rad ställen du kan vända dig till för att få hjälp och stöd.

Ring 112 om det är akut!

Är du i en akut situation och behöver hjälp – ring 112. Du når även polisen på 114 14, de kan till exempel hjälpa dig att få kontakt med socialjouren.

Brottsofferjouren

Brottsoffer kan få stöd genom lokala brottsofferjourer i landet. Dit vänder sig varje år kring 50 000 svenskar. De som tar kontakt har oftast blivit utsatta för misshandel, olaga hot, sexualbrott, grov kvinnofridskränkning, rån eller stöld, enligt Brottsoffermyndigheten. Ring 0200-21 20 19 eller gå in på deras hemsida.

RFSL:s brottsofferjour 

Är till för dig som är homosexuell, bisexuell eller transperson. Ring 020-34 13 16 eller gå in på hemsidan.

Kvinnofridslinjen

Är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Numret är 020-50 50 50

Kvinnojourer 

Om du behöver lämna ditt hem finns det ett stort antal kvinnojourer i Sverige. Antingen letar du rätt på en som passar på nätet, eller så kan du gå in på exempelvis Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer eller tjejjourer i Sverige) och går in på kartfunktionen. Du kan även gå in på Unizons hemsida här. Kvinno- och tjejjourer går också bra att prata med för att få mer allmän hjälp.

Mansjourer

Om du är man som utsatts för övergrepp kan du ta kontakt med lokala mansjourer som   du hittar här. Hit kan du även vända dig om du har aggressionsproblem i din relation.

Socialtjänsten

Om du misstänker att ett barn utsätts för övergrepp så ta kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Bris

Som barn kan du ringa BRIS, Barnens rätt i samhället, för att få prata och för att få hjälp med vart du kan vända dig. Ring 116 111.

Ungdomsmottagningen 

Har du blivit utsatt för våld eller andra övergrepp och inte törs prata med dina föräldrar eller någon i skolan så kan du ta hjälp av ungdomsmottagningen. De har tystnadsplikt, men måste anmäla till socialtjänsten om de misstänker att någon far illa hemma till exempel. Det finns också en ungdomsmottagning på nätet som heter Umo – här hittar du dem!

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset