Den som läser kursplanen i historia finner dock att stormaktstiden som begrepp inte avskaffats, även om begreppet Östersjöriket ges större plats.
Den som läser kursplanen i historia finner dock att stormaktstiden som begrepp inte avskaffats, även om begreppet Östersjöriket ges större plats.

Den 29 december publicerade Expressens ledarsida en artikel med rubriken "Galet av Skolverket att överge stormaktstiden". Texten lyfter bland annat att Skolverket i kursplanen i historia från 2011 i vissa fall använt begreppet Östersjöriket i stället för stormaktstiden. Men enligt Skolverket har man inga planer på att överge begreppet.

”Har du hört talas om Östersjöriket? Inte? Det är Skolverkets benämning på den epok som förr kallades stormaktstiden.”. Så lyder ingressen till en ledartext som Expressen publicerade den 29 december och sedan dess fått över 2 500 interaktioner på sociala medier. Även på sajter som nazistiska Nordfront och internetforumet Flashback lyfts påståenden om att ”Skolverket censurerar stormaktstiden”.

I texten berättar ledarskribenten om sina resor i Tyskland, men lyfter också hur skolverket i kursplanen i historia från 2011 i vissa fall kommit att använda sig av begreppet Östersjöriket för den tid i Sveriges historia som ofta kallas stormaktstiden.

Grunden till ledarskribentens påstående om att Skolverket skulle överge stormaktstiden som begrepp härstammar ur en så kallad kommentarstext till kursplanen.

”Kursplanen har valt att använda begreppet det svenska Östersjöriket istället för det mer välkända begreppet stormaktstiden. Skälet är att ordet stormaktstiden riskerar att begränsa undervisningen till att handla mest om militärhistoria.”, står det bland annat.

Den som läser kursplanen i historia finner dock att stormaktstiden som begrepp inte avskaffats, även om begreppet Östersjöriket ges större plats. Stormaktstiden nämns som ett av historieämnets centrala begrepp.

LÄS MER: Här är Viralgranskarens alla granskningar 2016

Skärmavbild 2017-01-03 kl. 16.51.57 1
Skärmdump från kursplanen i historia.

– I kursplanen i historia finns både begreppet stormaktstiden och det svenska Östersjöriket. Begreppet stormaktstiden finns med i det centrala innehållet i kursplanen i historia vilket innebär att det måste tas upp i undervisningen. Anledningen till att man också infört begreppet Östersjöriket för att definiera tidsperioden 1500-1700 är för att bredda undervisningen till att handla om mer än militärhistoria. Begreppet stormaktstiden finns kvar, och det är regeringen som beslutar om alla kursplaner och senast det gjordes var 2011. Det har inte skett någon förändring sedan dess, säger Mattias Ragert, pressansvarig på Skolverket.

I ett mail till Viralgranskaren skriver dock Anna Dahlberg, chef för Expressens ledarredaktion, att man inte missuppfattat något. Dahlberg medger att man kunde varit tydligare med att ändringen de åsyftar ägde rum för närmare sex år sedan.

”Vi har svårt att se något annat än att Skolverket är tydlig i sina rekommendationer om att Östersjöriket är det begrepp som bör användas. Vi påstår dock aldrig att stormaktstiden skulle vara skrotat som begrepp.

När det gäller tidsaspekten så hade det varit god läsarservice att påtala årtalet för den nya kursplanen. Däremot finns det inget i texten som antyder att det skulle handla om en nyhet. Kroken i detta fall är skribentens eget resande i Tyskland, där de historiska kopplingarna till Sverige gör sig ständigt påminda.”, skriver hon.

Mattias Ragert på Skolverket menar dock att man aldrig haft något syfte att avskaffa stormaktstiden som begrepp, utan begreppet Östersjöriket har skapats för att fokus ska kunna ligga mindre på militärhistoria och att begreppet Östersjöriket sträcker sig över en längre period.

– Till kursplanerna i alla ämnen finns det kommentarsmaterial från Skolverket och i det kommentarsmaterialet finns det förmodligen en formulering som kan missuppfattas. Syftet med de formuleringarna är inte att begreppet Östersjöriket ska ersätta stormaktstiden.

LÄS MER: ”Fake news” och clownrykten – så var Viralgranskarens år

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Skola