”Jag ÄLSKAR det ni gör och ger er pengar varje månad”. Med det käcka mantrat har min kompis hittat ett sätt att smidigt navigera förbi de unga säljare som för någon ideell organisations räkning försöker övertyga förbipasserande på gatan. Hon hanterar på så sätt också en inre konflikt – hur kan jag, utan att vara otrevlig, tacka nej till de här personerna som bara gör sitt jobb.

Men även personerna på andra sidan, säljarna, brottas med en inre konflikt – nämligen glappet mellan hur de måste bemöta ofta otrevliga potentiella kunder, och hur de faktiskt känner för dem.

Just säljare hör till yrkesgrupperna som studerats av forskare som vill ta reda på hur vi påverkas på jobbet av det psykologer kallar emotionell dissonans, det vill säga när vi tvingas bete oss på ett sätt som inte alls stämmer överens med hur vi känner oss. Telefonförsäljare är en utsatt yrkeskår som forskarna tittat närmare på. De möter ofta starkt aggressiva reaktioner när de gör sitt jobb, men förväntas själva fortsätta i civiliserad ton. En annan yrkesgrupp är flygpersonal, och där kan det handla om att alltid bemöta de mest otrevliga och arroganta passagerare med ett leende eftersom företagspolicyn kräver det.

Det har i dessa studier visat sig att emotionell dissonans på egen hand bidrar till utbrändhet. Det är för de flesta av oss helt enkelt starkt stressframkallande att försöka leva upp till strikta regler för vad som är acceptabla känslouttryck. Det gäller så klart särskilt i yrken där man dagligen behöver hantera fullskaliga idioter, och där kontrasten mellan känsla och uttryck blir väldigt stor.

Om du känner igen detta från din egen arbetsplats och har svårt att påverka omständigheterna, försök om möjligt att inte bli kvar där för länge. Och om du är arbetsgivare – kom ihåg att en vettig företagskultur är ett bättre sätt att påverka personalens känslouttryck än något regelverk i världen.

 

 

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Jobb Kolumn