Svar på signaturen Anna (Metro 26/2). Jag anser att du totalt missförstått de artiklar som beskriver hur SOS bedriver sitt arbete. Den mediala uppmärksamheten belyser att viktigt problem. Antingen har de som arbetar på SOS för dålig medicinsk kunskap, eller så är det ett uråldrigt medicinskt rådgivningsstöd. Det är nämligen så att vissa SOS-centraler inte kunnat rekrytera sjuksköterskor trots att avtalet säger att det är sjuksköterskor som ska bedöma ambulanssamtalen.

Sedan finns en annan sida av problemet, att patienter inte alltid talar sanning. De kan säga en sak till SOS men när ambulansen kommer fram så är problemet ett helt annat. 

Den senaste tidens skriverier också belyst ett nytt problem, nämligen bemötande. Här behövs en bättre utbildning i hur man bemöter andra patienter och medmänniskor. Det finns en anledning till att någon ringer 112, och då krävs en korrekt bemötande.

Sedan skiljer sig ambulanssjukvården i Sverige åt beroende på om det är regioner eller privata entreprenörer. För att få en mer likriktad ambulanssjukvård skulle det behövas ett beslut från våra politiker att staten tar över hela ansvaret för sjukvården.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset